Reklama

Reklama

Warszawa: Prokurator zaskarżył kolejne decyzje reprywatyzacyjne

Prokurator Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu zaskarżył dwie kolejne decyzje reprywatyzacyjne prezydenta Warszawy. Chodzi o zwrot kamienicy przy ul. Noakowskiego 20 oraz przyznanie odszkodowania za grunt przy ul. Borzymowskiej - podała Prokuratura Krajowa.

Jak podała we wtorek w przesłanym do PAP komunikacie Prokuratura Krajowa, w kwietniu 2018 r. prokurator Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu sprzeciwem skierowanym do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie zaskarżył decyzję prezydenta m. st. Warszawy z 2006 r., ustanawiającą na 99 lat prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Noakowskiego 20 na rzecz osób, które nabyły roszczenia do tej posesji od spadkobierców dawnych właścicieli.

"Prokurator zakwestionował, iż organ dekretowy nie zweryfikował czy właściciele hipoteczni - sprzed nacjonalizacji gruntu w dniu 21 listopada 1945 r. - mogli wykazać się w chwili formułowania żądania dekretowego przymiotem posiadania nieruchomości" - napisano w uzasadnieniu.

Reklama

Jak podano, organ administracji rozpoznając wniosek dekretowy w tej sprawie dysponował szeregiem dokumentów wskazujących na władanie faktyczne przedmiotową nieruchomością przez Polskie Radio i inne podmioty, a nie przez członków rodziny dawnych właścicieli.

"Mimo to zaniechał zbadania przesłanki +posiadania+ i oparł zaskarżoną decyzję z 2006 r. na dwóch pozytywnie zweryfikowanych przesłankach dekretowych, gdy tymczasem niespełnienie trzeciej z nich winno skutkować odmową przyznania prawa do nieruchomości" - podała prokuratura.

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do wojewody mazowieckiego również sprzeciw od ostatecznej decyzji odszkodowawczej wydanej przez prezydenta m. st. Warszawy w 2012 r., która przyznała za część przejętego dekretem warszawskim gruntu położonego przy ul. Borzymowskiej odszkodowanie w kwocie ponad 2,8 mln zł na rzecz nabywczyni roszczeń od spadkobiercy dawnego właściciela.

Prokurator podniósł, że organ dekretowy błędnie uznał, iż zostały spełnione przesłanki do tego, że dawny właściciel mógł potencjalnie władać tą nieruchomością jeszcze po 5 kwietnia 1958 r., a więc po czasie, kiedy weszła w życie ustawa z dnia 12 marca 1958r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości. Dawny właściciel stracił grunt wcześniej, albowiem od 1949 r. powyższa nieruchomość znajdowała się w zarządzie Wydziału Oświaty i zagospodarowana została pod boisko szkolne i teren sportowy

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne