Reklama

Reklama

Boże Ciało: W diecezji włocławskiej procesje według uznania proboszczów

W diecezji włocławskiej kwestię organizowania w tym roku procesji w uroczystość Bożego Ciała pozostawiono do decyzji księży proboszczów, ale nie będzie wspólnych procesji dla kilku parafii. Zalecono konsultacje ze służbami sanitarnymi.

W komunikacie kurii diecezjalnej podano, że administrator apostolski diecezji włocławskiej bp Wiesław Mering kwestię organizowania procesji Bożego Ciała "pozostawia roztropnej decyzji księdza proboszcza". Podkreślono, że jeżeli procesja miałaby być organizowana poza terenem przykościelnym, należy uzgodnić jej przebieg z odpowiednimi władzami, a wskazane jest też skonsultowanie tej sprawy ze służbami sanitarnymi.

W miejscowościach, w których był zwyczaj organizowani wspólnej procesji przez kilka parafii, w tym roku każda parafia ma organizować procesję we własnym zakresie.

Reklama

Obowiązują rekomendacje służb

W komunikacie zaznaczono, że obowiązujący w kraju stan epidemii ma wpływ na organizację i przebieg uroczystości kościelnych. Przywołano rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja, które m.in. określa zasady organizowana zgromadzeń w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych od 15 maja do do 5 czerwca. Zgodnie z jego zapisami, gdy zgromadzenie odbywa się na zewnątrz, jego uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie.

Kuria wskazała, że przy organizacji uroczystości Bożego Ciała należy uwzględnić aktualnie obowiązujące rekomendacje służb sanitarnych i rządowych.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, nazywana w Polsce Bożym Ciałem w tym roku przypada 3 czerwca.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama