Reklama

Reklama

Wojewoda nie zapłaci odszkodowania gminie Morąg

Wojewoda warmińsko-mazurski nie zapłaci gminie Morąg 76 tys. zł odszkodowania za wydatki na utrzymanie szkół, które gmina poniosła w związku z uchyleniem jej uchwał o likwidacji szkół w Bogaczewie i Kalniku - orzekł w czwartek Sąd Apelacyjny w Białymstoku.

Sąd oddalił apelację złożoną przez gminę. Orzeczenie jest prawomocne.

Reklama

Gmina Morąg domagała się od Skarbu Państwa (reprezentowanego przez wojewodę warmińsko-mazurskiego) odszkodowania uznając, że wojewoda działał niezgodnie z prawem stwierdzając nieważność uchwał Rady Miejskiej w Morągu dotyczących likwidacji dwóch szkół podstawowych.

Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody zostały uchylone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie. Jednak wstrzymanie wykonania uchwał samorządu spowodowało, że szkoły nie zostały zamknięte, a gmina ponosiła wydatki na ich utrzymanie. Za ich część chciała odszkodowania.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku ocenił, że do uchylenia decyzji wojewody doszło z przyczyn formalnych, a przesłanką do dochodzenia odszkodowania byłoby stwierdzenie bezprawności działania. Sąd przywołał orzecznictwo Sądu Najwyższego, że "nie każde naruszenie prawa stanowi podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej". Tym samym utrzymał orzeczenie Sądu Okręgowego w Olsztynie, jako sądu pierwszej instancji.

Uchwały gminy Morąg wojewoda uchylił we wrześniu 2008 roku. Sprawa likwidacji dwóch wiejskich podstawówek była głośna, trwały protesty mieszkańców, okupacje budynków likwidowanych szkół.

Powodem decyzji nadzorczych wojewody był - jak informowano wówczas - brak skutecznego powiadomienia rodziców o zamiarze likwidacji szkoły. Ustawa o systemie oświaty przewiduje, że ma to nastąpić na co najmniej 6 miesięcy przed zamknięciem placówki.

Jak poinformował w czwartek sekretarz gminy Morąg Jan Zambrzycki, szkoły podstawowe w Bogaczewie i Kalniku nie są już prowadzone przez samorząd. Od dwóch lat działają jako szkoły niepubliczne.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje