Reklama

Reklama

Porozumienie na rzecz dzieci

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski zawarł Porozumienie z Bankiem Żywności w Olsztynie reprezentowanym przez Prezesa Marka Borowskiego w sprawie systematycznych działań na rzecz walki z niedożywieniem dzieci oraz zagrożeniem ubóstwem dzieci z województwa warmińsko-mazurskiego.

Wobec występowania problemu niedożywienia oraz zagrożeniem ubóstwem wśród dzieci województwa warmińsko-mazurskiego strony uznały za niezbędne podjecie działań związanych z rozwiązaniem tego problemu i wypracowaniu systemu współpracy wszystkich podmiotów działających na tej płaszczyźnie.

Reklama

Współpraca realizowana będzie w zakresie:

- diagnozy problemu niedożywienia dzieci w województwie warmińsko-mazurskim

- stworzenia strategii rozwiązywania tego problemu

- poprawy sytuacji życiowej dzieci Warmii i Mazur poprzez podejmowanie działań umożliwiających wyrównanie poziomu życia i pomocy żywnościowej

- określenia standardów dla podmiotów zajmujących się dożywianiem

- doprowadzenia do zmiany sposobu postrzegania problemu niedożywienia przez media i społeczeństwo.

W podpisaniu Porozumienia udział wzięła także Wiceprezes Banku Żywności w Olsztynie Joanna Tomaszczyk.

Wiadomość pochodzi z oficjalnej strony województwa warmińsko-mazurskiego.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje