Skurkiewicz: Kuchciński ma anielską cierpliwość

WIDEO | Czwartek, 12 kwietnia 2018 (22:41)

Skurkiewicz: Kuchciński ma anielską cierpliwość
TV Interia