Reklama

Reklama

Wkrótce remont ruin zamku królewskiego w Chęcinach

Nowe tarasy widokowe, odtworzenie średniowiecznej kaplicy i ekspozycja przedpola warowni - to największe zmiany przewidziane w projekcie tegorocznego remontu ruin zamku królewskiego w Chęcinach k. Kielc.

Z wybudowanego w XIII wieku zamku królewskiego w Chęcinach zachowały się mury z trzema basztami, zarys średniowiecznej studni oraz układ górnego i dolnego dziedzińca. W latach powojennych odrestaurowano jedną z wież tworząc punkt widokowy dla turystów. Przez ostatnie lata na terenie zamku prowadzone były głównie prace zabezpieczające ruiny. Na ten rok zaplanowany jest gruntowny remont warowni.

Reklama

- Kończymy przygotowanie dokumentacji przetargowej na prace renowacyjne ruin zamku królewskiego w Chęcinach. W ramach projektu "Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej" mamy zapewnione dofinansowanie na kwotę 6,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego - poinformował we wtorek burmistrz Chęcin Robert Jaworski

Prac na terenie samego zamku będzie wiele. Na górnym dziedzińcu warowni ma być odbudowana królewska kaplica, na dolnym staną stragany dla rzemieślników i artystów. Odnowiona będzie także średniowieczna studnia zamkowa. Atrakcją dla turystów ma stać się baszta kwadratowa - teraz nie można na nią wchodzić - na której powstanie platforma widokowa na Góry Świętokrzyskie. Całe ruiny zostaną na nowo oświetlone.

- Wykonane zostaną także prace porządkujące teren wokół ruin zamku. Wybrukowana i oświetlona ma być prowadząca do niego aleja lipowa, powiększony będzie parking i wybudowane nowe toalety - powiedział burmistrz Jaworski.

Gmina ma już wszystkie wymagane dokumenty, m.in. decyzję środowiskową i opinię konserwatorską. Przetarg na wykonanie prac będzie ogłoszony w drugiej połowie lutego. Prace mają być ukończone do końca 2013 roku.

Według świętokrzyskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków Janusza Cedro projekt rewitalizacyjny zamku królewskiego w Chęcinach jest wyjątkowy w skali regionu. - Od kilku lat trwają prace przy ekspozycji przedpola zamku, które przez wiele lat było zalesione, a obrazuje charakter warowny tego miejsca. Prace rekonstrukcyjne przywrócą wiele ze średniowiecznego wyglądu - powiedział Cedro.

W ciągu ostatnich dwu lat ruiny zamku królewskiego w Chęcinach odwiedziło prawie 260 tys. osób. Modernizacja umożliwi wydłużenie sezonu turystycznego na cały rok; obecnie trwa on od wiosny do jesieni.

Zamek królewski w Chęcinach został wzniesiony pod koniec XIII wieku, pełnił rolę rezydencji królewskiej i więzienia stanu. Na zamku mieszkała m.in. żona Kazimierza Wielkiego Adelajda, żona Władysława Jagiełły z synem Władysławem (późniejszym królem Władysławem Warneńczykiem) i królowa Bona. Za panowania Władysława Łokietka w chęcińskim zamku przechowywano skarbiec koronny, według legendy zgromadziła tam też swoje skarby królowa Bona.

W 1655 r. zamek w Chęcinach został zdobyty przez Szwedów, a w dwa lata później splądrowany przez wojska Rakoczego. Próby odbudowy zamku zniweczył kolejny najazd Szwedzki w 1707 roku.

W czasie I wojny światowej pociski artylerii uszkodziły środkową basztę. W okresie międzywojennym podjęto pierwsze próby zabezpieczające ruiny, a w latach 1948-49 wyremontowano wieże. Później były prowadzone prace remontowe i częściowa odbudowa średniowiecznej warowni.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama