Reklama

Reklama

Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III

Z indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III będzie mogło skorzystać w latach 2010-2013 500 z 630 szkół podstawowych w Świętokrzyskiem. Dodatkowe wydatki na uczniowską edukację, związaną z wdrażaniem nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, opłaci Unia Europejska.

W ramach przedsięwzięcia - finansowanego z funduszu programu operacyjnego Kapitał Ludzki - szkoły będą mogły organizować wiele zajęć pozalekcyjnych, m.in. dla dzieci wykazujących trudności w pisaniu i czytaniu, zagrożonych dysleksją, mających kłopoty ze zdobywaniem umiejętności matematycznych oraz dotkniętych zaburzeniami mowy - zapowiedział we wtorek zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Krzysztof Szczypiór.

Reklama

Według niego, można będzie też organizować dodatkowe zajęcia psychoedukacyjne i socjoterapeutyczne dla uczniów z zaburzeniami komunikacji społecznej; gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy; hipoterapię, dogoterapię i muzykoterapię dla dzieci niepełnosprawnych, a ponadto zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, ze specjalnym uwzględnieniem przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Projekt przewiduje ponadto wzmocnienie współpracy między rodzicami a szkołą - z jednej strony przez podniesienie jakości pomocy udzielanej rodzicom dzieci uczących się w klasach I-III, z drugiej zaś przez większe angażowanie rodziców w życie szkoły.

Dla realizacji uczniowskich potrzeb szkoły będą mogły sfinansować koszty dodatkowej pracy nauczycieli oraz zakupić niezbędne wyposażenie - komputery, oprogramowanie, inne pomoce naukowe i meble. Zakłada się, że pomocą objętych zostanie w sumie około 28,5 tys. uczniów w regionie. Na ich dodatkowe zajęcia wyda się blisko 23,5 mln zł.

Z badań wynika, że pomocy logopedy potrzebuje około 60 proc. sześciolatków, a zaburzenia dyslektyczne dotyczą do 15 proc. populacji uczniowskiej. U 3 proc. ogółu uczniów stwierdzono niepełnosprawność, a z kolei 5 proc. uczniów przejawia wyjątkowe zdolności godne szczególnego rozwijania - podał Szczypiór.

Świętokrzyskie otrzyma w latach 2007-2013 - w ramach unijnego programu Kapitał Ludzki - blisko 317 mln euro na wsparcie edukacji, zatrudnienia, integracji społecznej oraz przysposobienie zawodowe mieszkańców obszarów wiejskich.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje