Reklama

Reklama

Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka zaniepokojony ustawą PiS

Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka wyraził w piątek zaniepokojenie projektem nowelizującym ustawy sądowe w Polsce. Ocenił, że grozi on dalszym podkopaniem niezawisłości sądownictwa w kraju.

"Planowana nowelizacja grozi dalszym podkopaniem niezawisłości sądownictwa w Polsce i może ograniczać sędziów w korzystaniu z wolności stowarzyszania się oraz swobody wypowiedzi. Może nawet doprowadzić do zwalniania sędziów, jeśli zakwestionują rządową reformę sądownictwa" - napisano w komunikacie zamieszczonym na stronie Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka.

Projekt PiS w sprawie sędziów

W piątek po godz. 5 nad ranem, po całonocnych obradach, sejmowa komisja sprawiedliwości pozytywnie zaopiniowała projekt PiS nowelizujący ustawy sądowe. Przyjęła do niego 22 poprawki zgłoszone przez posłów PiS. Zwiększyły one np. kompetencje dwóch nowych izb Sądu Najwyższego. 

Reklama

Projekt wprowadza m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz za działania o charakterze politycznym.

"Apelujemy do polskiego rządu"

Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka zaznaczył, że nie jest jeszcze w stanie stwierdzić, czy poprawki "osłabiają niektóre obawy dotyczące projektu". Ocenił jednak, że nowelizacja może "uniemożliwić sędziom realizowanie prawnego obowiązku stosowania prawa UE, wynikającego z traktatów UE".

"Apelujemy do polskiego rządu oraz członków parlamentu, by dokładnie rozważyli potencjalny wpływ projektu ustawy na praworządność" - napisano w komunikacie.

Przypomniano w nim, że jako sygnatariusz międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych Polska powinna zapewnić niezawisłość sądownictwa, a jako przyszły członek Rady Praw Człowieka ONZ - w latach 2020-2022 - wyznaczać wysokie standardy przestrzegania międzynarodowych praw człowieka.

"Wszystkie posunięcia, które są sprzeczne z rozdziałem władzy i niezawisłością systemu sadownictwa, należy natychmiast znieść" - podkreślił Wysoki Komisarz.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama