Reklama

Reklama

Tereza Campello: Ubóstwo istnieje z winy polityków

Tereza Campello, brazylijska minister ds. rozwoju społecznego i walki z głodem, oświadczyła w piątek, nawiązując do doświadczeń swego kraju, że skoro na świecie utrzymuje się to zjawisko, "to nie z powodu braku środków, lecz jedynie z winy polityków".

Tereza Campello powołuje się na przykład Brazylii. "Gdyby w latach 90. ubiegłego stulecia spytano Brazylijczyków o możliwość położenia kresu skrajnemu ubóstwu, odpowiedzieliby, że to mrzonka". Tymczasem "obecnie mamy za sobą drogę, na której mamy osiągnięcia, pokazujące, że zwalczenie skrajnego ubóstwa jest celem realnym" - dodała szefowa resortu stworzonego po pierwszych wyborach prezydenckich, wygranych 12 lat temu przez brazylijską Partię Pracujących.

Reklama

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rolnictwa i Wyżywienia uznała Brazylię za znakomity przykład skutecznej walki z głodem i skrajnym ubóstwem.

Według danych statystycznych opublikowanych przez ministerstwo, którym kieruje Tereza Campello, w liczącej 201 milionów mieszkańców Brazylii, sześć milionów, to jest 3,1 proc. ludności, nadal żyje w skrajnym ubóstwie. Ich przeciętne dochody wynoszą mniej niż 1,25 dolara na osobę dziennie.

W porównaniu z 2003 rokiem, kiedy statystyki FAO wymieniały jako osoby żyjące w ubóstwie 24,6 proc. ludności Brazylii, w ubiegłym roku odsetek ten zmalał do 8,8 proc.

Według kryteriów Banku Światowego, tylko 1,1 proc Brazylijczyków żyje obecnie w warunkach "chronicznego ubóstwa".

Zgodnie z tymi kryteriami, rodzinę uważa się za "żyjącą w chronicznym ubóstwie", jeśli niskim zarobkom towarzyszą jeszcze co najmniej trzy spośród następujących problemów: brak dostępu do edukacji, do wody pitnej, do kanalizacji, elektryczności, do telefonu, kuchni i lodówki oraz brak mieszkania, odpowiadającego podstawowym kryteriom cywilizacyjnym.

Brazylijczycy wzrost poziomu życia zawdzięczają w znacznej mierze rządowemu programowi stypendiów rodzinnych, z których korzysta obecnie 50 milionów ludzi.

Program ten, jak oświadczyła minister Campello, pozwolił "stanąć na nogach" 14 milionom rodzin i będzie kontynuowany w ciągu najbliższych kilku lat.

W Brazylii, jak przyznała Tereza Campello, nie udało się jednak dotychczas zapewnić dostępu do dobrodziejstw nowoczesnych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych niemal co czwartej rodzinie (24 proc).

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje