Reklama

Reklama

​Papież o dobrach Kościoła: Trzymać to, co służy wierze i miłosierdziu

Papież Franciszek powiedział w poniedziałek włoskim biskupom, że jeśli chodzi o dobra i majątek Kościoła, to należy zachować tylko to, co służy wierze i miłosierdziu. Apelował o wyjście naprzeciw tym, którzy w dobie epokowych zmian stracili punkty odniesienia.

Otwierając w Watykanie sesję plenarną Konferencji Episkopatu Włoch, poświęconą między innymi odnowie duchowieństwa, Franciszek powiedział, nawiązując do tego tematu: "Waszą refleksję obejmuje także sprawa, która dotyczy zarządzania strukturami i dobrami ekonomicznymi".

"W ewangelicznej perspektywie unikajcie obciążania się duszpasterstwem ich utrzymywania, które przeszkadza otwarciu na wieczną nowość Ducha Świętego" - dodał.

"Zachowujcie tylko to, co może przysłużyć się doświadczeniu wiary i miłosierdziu Ludu Bożego" - wezwał papież.

Reklama

Zwrócił uwagę na to, że obecny kontekst kulturowy bardzo różni się od tego, w jakim wielu księży stawiało pierwsze kroki.

"Także we Włoszech wiele tradycji, zwyczajów i wizji życia zostało dotkniętych przez głęboką zmianę epokową. My, którym często zdarza się potępiać te czasy tonem gorzkim i oskarżycielskim, musimy dostrzec trudność sytuacji; ileż w naszej posłudze spotykamy osób martwiących się brakiem punktów odniesienia, na które należy spojrzeć" - mówił Franciszek.

"W świecie, w którym każdy uważa się za miarę wszystkiego, nie ma już miejsca dla brata" - ocenił, odnosząc się do dominującej mentalności.

Kapłanów przestrzegał przed rygoryzmem w podejściu do wiernych, a także przed narcyzmem.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama