Reklama

Zabrze: Zatrucie salmonellą w żłobku

U czworga dzieci z dwóch żłobków w Zabrzu wykryto zatrucia salmonellą z grupy D typu enteritidis – poinformowała PAP we wtorek zastępca dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach Hanna Nabrdalik.

Jak przekazała PAP tego dnia w oświadczeniu kierownik Domu Dziennego Pobytu "Rodzina" Caritas Diecezji Gliwickiej Elżbieta Bula, sprawa dotyczy prowadzonej przez tę placówkę kuchni, a także dwóch spośród trzech jej żłobków oraz szkoły podstawowej w Świerklańcu, gdzie posiłki dostarcza kuchnia placówki.

Nabrdalik powiedziała PAP, że zawiadomienia o zakażeniach dotarły tam 4 października z zabrzańskiego laboratorium stacji. Bakterie wykryto w próbkach surówki z białej kapusty z koperkiem, dostarczanej przez - jak określiła Nabrdalik - zewnętrzną firmę cateringową, której jedna z dwóch kuchni w związku z wynikami badań zawiesiła działalność.

Reklama

Dostawca ten przygotowywał posiłki m.in. dla trzech zabrzańskich żłobków. Zakażenia stwierdzono u trojga dzieci ze żłobka Misiowa Kraina, a także u jednego ze żłobka Bożego Miłosierdzia. Nadal trwa opracowanie wyników w jeszcze jednym żłobku - Dzieciątka Jezus.

Wszystkie te placówki - żłobki i kuchnię - prowadzi Dom Dziennego Pobytu "Rodzina" Caritas Diecezji Gliwickiej.

Kierująca tą instytucją Elżbieta Bula potwierdziła ustalenia gliwickiej PSSE i zapewniła, że w momencie rozpoczętego przez sanepid postępowania i podejrzenia zatrucia kuchnia została zamknięta i wyłączona z produkcji, pracownicy skierowani na badania; zlecono także laboratorium zewnętrznemu pobranie wymazów z powierzchni kuchennych.

"Wyniki badań zlecone laboratorium zewnętrznemu dotyczące pobranych z powierzchni kuchennych wymazów nie wykazały nieprawidłowości, a w pobranych próbkach nie stwierdzono obecności bakterii salmonella. W dniu dzisiejszym odbyła się także kontrola sanitarna w żłobku 'Misiowa Kraina', która również zakończyła się opinią pozytywną" - zaznaczyła Bula.

Bezpośrednio po stwierdzeniu zakażeń w żłobku "Misiowa Kraina" placówka poinformowała rodziców o konieczności odebrania pojemników do pobierania materiału do badań. W badaniach uczestniczą dzieci i pracownicy.

"Ze względu na szybki przebieg sprawy, stałe kontrole sanitarne, przygotowywanie dokumentacji, przeprowadzanie badań pomimo szczerych chęci nie jesteśmy w stanie na wszelkie pytania osób zainteresowanych sprawą odpowiadać na bieżąco. Obecnie organizujemy spotkania informacyjne z rodzicami dzieci uczęszczających do żłobków" - podała Bula.

"Oczekujemy na protokół z wynikami kontroli sanitarnej w kuchni i dalszymi zaleceniami. W swoich działaniach kierujemy się procedurami wyznaczonymi przez PSSE w Gliwicach" - dodała kierownik DDP "Rodzina

Jak podkreśliła, obecnie posiłki są przygotowywane przez odrębną organizację, która dysponuje osobnym budynkiem, pomieszczeniami kuchennymi, zapleczem i pracownikami. Zaznaczyła też, że kuchnia jest prowadzona przez DDP "Rodzina" "od 8 lat bez zastrzeżeń".

Wcześniej, jak donosiły lokalne media, m.in. portal "Gwarek", pod koniec września podejrzenia zatruć salmonellą w związku ze zbiorowym zachorowaniem uczniów i ich dolegliwościami żołądkowymi stwierdzono w szkole podstawowej w Świerklańcu. Ogółem na początku ub. tygodnia nieobecnych było tam około 90 uczniów.

Jak informował urząd gminy w Świerklańcu, 2 października w szpitalach, w związku z objawami, znajdowało się około 15 uczniów. Ponieważ ustalono, że zachorowania mogą mieć związek z posiłkami w szkolnej stołówce (obiady z cateringu), 1 września szkołę skontrolowali inspektorzy z bytomskiej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Następnego dnia potwierdzono zakażenie salmonellą u dwojga uczniów.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama