Reklama

Reklama

Więcej na sport, transport, kulturę i edukację

Zwiększenie wydatków tegorocznego budżetu - m.in. na modernizację Stadionu Śląskiego, dofinansowanie Orlików i inwestycje kolejowe oraz wydarzenia kulturalne - przegłosowali w poniedziałek radni woj. śląskiego. Pieniądze na to mają pochodzić m.in. z kredytów.

Zgodnie z przyjętym 14 stycznia budżetem województwa śląskiego wydatki tego regionu miały sięgnąć 1,51 mld zł, przy zakładanym deficycie 199 mln zł. Podczas poniedziałkowej sesji radni znowelizowali budżet, zwiększając wydatki budżetu województwa o ok. 228 mln zł i zakładając sfinansowanie powiększonego do blisko 389 mln zł deficytu m.in. z powiększonych ze 180 mln zł do 325 mln zł kredytów.

Reklama

O 88 mln zł wzrosły wydatki (i przewidywany kredyt) na przebudowę Stadionu Śląskiego, co wiąże się ze wzrostem o 50 mln zł przewidywanej wartości inwestycji - z planowanych dotąd 415 mln zł do 465 mln zł - oraz przeniesieniem części wydatków z minionego na ten rok.

Większe koszty przebudowy Stadionu wynikają z konieczności m.in. wykonania wynikłych w trakcie inwestycji dodatkowych robót (prawie 16 mln zł), budowy pełnego ogrodzenia Stadionu (14 mln zł), zakupu części wyposażenia do eksploatacji obiektu (8 mln), wprowadzenia na Stadion funkcji lekkoatletycznych (ok. 6,5 mln zł), zmiany projektu w części dotyczącej bezpieczeństwa (3 mln zł), wykupu gruntu pod zaplecze rozgrzewkowo-treningowe (1,5 mln zł) i zapłaty wyższego podatku VAT (1,3 mln zł).

O 57 mln zł radni zwiększyli też wydatki na zakup nowych pociągów typu Elf, których dostawa - w części planowana pierwotnie na miniony rok - opóźniła się (również ta kwota ma zostać pokryta kredytem bankowym). 16,5 mln zł woj. śląskie wyda dodatkowo na zakup, modernizację i naprawy używanych pociągów. W tej samej pozycji "przewozy kolejowe" po stronie dochodów zapisano 38 mln zł środków unijnych na nowe pociągi.

Prócz tego 9,9 mln zł trafi na dofinansowanie rządowego programu budowy Orlików. Kwota ta ma pozwolić - zgodnie z założeniami programu - na wsparcie budowy 30 boisk. Lista wybranych do dofinansowania projektów ma być znana podczas marcowej sesji sejmiku.

Spośród wydarzeń kulturalnych ponad 1,5 mln zł przeznaczono na przygotowanie (400 tys. zł) i wypromowanie (1,1 mln zł) tegorocznej Industriady, czyli zorganizowanego po raz pierwszy w ubiegłym roku Święta Szlaku Zabytków Techniki. Dotąd druga edycja imprezy stała pod znakiem zapytania, wobec oszczędności nie znalazła się w pierwotnym budżecie. Teraz wiadomo, że Industriada odbędzie się 11 czerwca.

Około 1,3 mln zł zapisano łącznie na organizację Dni Woj. Śląskiego przewidzianych na 1-8 maja. W ramach tej imprezy dofinansowanie otrzymają Off Festival (120 tys. zł), plenerowy koncert na placu Papieskim w Sosnowcu na beatyfikację Jana Pawła II (200 tys. zł) oraz Festiwal Rock Star "Pozytywna Energia" w Katowicach (530 tys. zł).

Milion złotych samorząd woj. śląskiego przeznaczy też na organizację V Międzynarodowej Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki. Po raz pierwszy w historii międzynarodowa rywalizacja młodych pasjonatów astronomii będzie toczyć się - po Tajlandii, Indonezji, Iranie i Chinach - w Europie, w Planetarium Śląskim.

W budżecie znalazł się też dodatkowy milion złotych w ramach konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa, w tym 500 tys. zł na organizację obchodów rocznicowych powstań śląskich. Prócz tego środki na inwestycje otrzymają Opera Śląska (ok. 1,7 mln zł), śląskie zoo (600 tys. zł), a także miasto Zabrze - (1 mln zł na wkład własny do budowy Europejskiego Ośrodka Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej).

Trzema milionami złotych radni województwa postanowili również wesprzeć ochotnicze straże pożarne z regionu. Środki te - razem z funduszami gmin, resortu spraw wewnętrznych, zarządu OSP i komendy głównej państwowej straży pożarnej - mają trafić na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy