Reklama

Reklama

Urzędowy podpis elektroniczny

Urząd Miejski rozpoczyna wdrażanie kolejnych projektów informatycznych. Tym razem będzie to podpis elektroniczny i rejestracja czasu pracy urzędników.

To kolejny etap Strategii Informatyzacji, która krok po kroku pozwala podnosić poziom usług świadczonych przez samorząd.

Reklama

Od przyszłego roku - oprócz tradycyjnej, papierowej formy przekazywania informacji - mieszkańcy Jaworzna będą mogli załatwiać sprawy urzędowe za pomocą Internetu. Będzie to możliwe dzięki wdrożeniu w urzędzie podpisu elektronicznego. Każdy mieszkaniec i przedsiębiorca posiadający certyfikowany podpis elektroniczny nie będzie musiał wychodzić z domu, aby przekazać do urzędu wniosek lub pismo.

Aby mieć możliwość elektronicznego podpisywania dokumentów należy udać się do firmy, która świadczy usługi certyfikacyjne i zawrzeć stosowną umowę.

- Otrzymuje się wtedy certyfikat i kartę kryptograficzną, które pozwolą na załatwianie spraw przez Internet - tłumaczy Ernest Kurzeja, kierownik Referatu Informatyki UM.

- Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych, nie trzeba będzie stać w kolejkach i tracić cennego czasu.

W najbliższym czasie w urzędzie zacznie funkcjonować także elektroniczna rejestracja czasu pracy. Jest to system, który będzie rejestrował godzinę przyjścia urzędnika do pracy i każde jego wyjście. Pozwoli to w automatyczny sposób rozliczyć czas pracy oraz umożliwi likwidację aktualnie stosowanych papierowych list obecności.

- Od początku roku w magistracie funkcjonuje również elektroniczny obieg dokumentów. Wprowadzenie tego rozwiązania pozwoliło na znaczne usprawnienie pracy wewnątrz urzędu. Do minimum skrócił się czas przepływu informacji miedzy wydziałami, a elektroniczne archiwum pozwala na bardzo szybkie dotarcie do niezbędnych dokumentów - dodaje kierownik Kurzeja.

Projekty są kolejnym etapem Strategii Informatyzacji Jaworzna.

Autor: Marcin Marzyński

Urząd Miasta Jaworzno

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama