Reklama

Reklama

Staniszewska kandydatem na prezydenta Bielska-Białej

Grażyna Staniszewska jest pierwszym oficjalnym kandydatem na prezydenta Bielska-Białej. W czwartek zapowiedziała, że kluczowe znaczenie dla niej, jako prezydenta, będzie miało stworzenie subregionu na południu województwa śląskiego.

Reklama

- Kluczowe znaczenie będzie miało stworzenie subregionu na południu województwa śląskiego, który mógłby przejąć od marszałka gospodarowanie częścią funduszy europejskich. Propozycja adresowana jest do powiatów bielskiego, żywieckiego, cieszyńskiego i ewentualnie pszczyńskiego. Przyszedł już czas na kooperację, a nie rywalizację Bielska-Białej z ościennymi gminami i powiatami - powiedziała na konferencji prasowej.

Reklama

Równie ważne dla kandydatki będzie - jak się wyraziła - przywrócenie miasta mieszkańcom. Jej zdaniem prezydent powinien być bardziej dostępny dla obywateli, między innymi poprzez cykliczne spotkania. Magistrat będzie ściśle współpracował z organizacjami pozarządowymi. Nastąpić by miał także wzrost znaczenia rad osiedli poprzez przekazanie im większych funduszy.

Bielsko-Biała miałaby się stać stolicą regionu turystycznego z prawdziwego zdarzenia. Kandydatka zaproponowała między innymi wybudowanie linii cichego tramwaju, który łączyłby Bielsko-Białą i Szczyrk.

Ścisła współpraca nawiązana miałaby zostać także z ościennym Jaworzem, w którym odtworzona zostałaby infrastruktura uzdrowiskowa w oparciu o solanki. - Wiem, że tego wszystkiego nie da się być może osiągnąć w cztery lata, ale zależy nam, by stworzyć wizję miasta, a następnie krok po kroku do niej dążyć - powiedziała.

Grażyna Staniszewska dodała, że jej komitet wystawi w Bielsku-Białej łącznie 50 kandydatów, po 10 w każdym z pięciu okręgów. Podkreśliła, że na listach znajdzie się dużo kobiet. - W dwóch okręgach mamy nawet kłopot z niedoborem panów - mówiła.

Grażyna Staniszewska w politykę zaangażowana jest od 1980 roku. Działała we władzach podbeskidzkiej Solidarności. Została internowana po ogłoszeniu stanu wojennego. Działała w podziemiu. W latach 1988-89 znajdowała się we władzach krajowych związku. Uczestniczyła w obradach Okrągłego Stołu.

W wyborach 4 czerwca 1989 uzyskała mandat poselski z listy Komitetu Obywatelskiego. W Sejmie zasiadała cztery kolejne kadencje. Reprezentowała Obywatelski Klub Parlamentarny, Unię Demokratyczną oraz Unię Wolności. W 2001 roku uzyskała mandat w wyborach do Senatu, a w 2004 - z ramienia Unii Wolności - została europosłanką. Po zakończeniu kadencji nie zdecydowała się na ponowny start w wyborach.

szf/ la/ jbr/

18:46 10/09/23

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama