Reklama

Reklama

​Śląskie: "Trójka" dla uczniów w badaniach kompetencji zawodowych

"Trójkę" - taką ocenę w badaniach kompetencji zawodowych postawiono uczniom techników województwa śląskiego. Ich najsłabsze strony to m.in. otwartość na zmiany, brak wiary w siebie, orientacji na rynek gospodarczy, nieradzenie sobie ze stresem.

W ciągu dwóch lat przebadano 950 uczniów klas maturalnych z 20 techników. Badano, czy uczniowie potrafią sprostać wymaganiom rynku pracy, czyli jakie kompetencje wymagane przez pracodawców posiadają a jakie powinni rozwijać i doskonalić.

Badania przeprowadzono we współpracy z Kuratorium Oświaty w Katowicach, w ramach projektu "Mój wybór, mój zawód, moja kariera".

Firma BPSC z Chorzowa na podstawie 25 kierunków kształcenia w technikach stworzyła opisy ponad 100 stanowisk pracy oraz podstawowych zadań i oczekiwanych kompetencji, jakie się z nimi wiążą. Uczniowie dokonali m.in. samooceny swoich kompetencji, przeprowadzono wśród nich również testy predyspozycji ogólnych i zawodowych. Poddani zostali ocenom podobnym do tych, jakie stosują przedsiębiorstwa przy okresowej ocenie czy rekrutacji pracowników.

Reklama

Jak poinformowała BPSC, w trakcie badań najwyżej oceniono "pracę zespołową" oraz "umiejętności komunikacyjne". Najsłabiej wypadła "kreatywność oraz innowacyjność", a także "budowanie relacji".

Z badań wynika, że absolwenci słabo radzą sobie również ze stresem. Ich mocną stroną nie są również takie kompetencje jak "otwartość na zmiany", "wiara w siebie", "orientacja na cel" czy "wywieranie wpływu".

"Umiejętność zjednywania otoczenia, przekonywania do swoich poglądów to umiejętności przywódcze, których posiadanie decyduje o rozwoju kariery. Choć kompetencja ta bazuje na pewnych predyspozycjach wrodzonych, to istotne znaczenie dla jej rozwoju ma też otoczenie, rodzaj podejmowanych osobistych aktywności - szkolnych i pozaszkolnych. Mam na myśli klasówki czy odpowiedzi ustne, referaty, prezentacje, dyskusje, burza mózgów, debaty" - powiedziała Anna Węgrzyn z BPSC.

Kolejnym problemem okazały się kompetencje związane z predyspozycjami umożliwiającymi założenie własnej firmy ("orientacja na rynek, otoczenie gospodarcze, w tym własna działalność gospodarcza").

Uczniowie byli m.in. pytani o to, co należy zrobić, by uruchomić własną, przynoszącą dochód działalność gospodarczą. Zamiast odpowiedzi wpisywali: "nie chcę", "nie wiem". Tylko nieliczni z nich wykazali się znajomością tematu.

Węgrzyn zaznaczyła, że "dobra informacja płynąca z badań jest taka, że średnia ogólna ocena rozwoju wszystkich kompetencji jest wyższa niż 3 (w skali pięciostopniowej), a więc statystycznie jest to poziom wystarczający na stanowiskach proponowanych absolwentom szkół średnich". Jednak w porównaniu z uczniami przebadanymi w 2014 roku "średnia ogólna poziomu rozwoju kompetencji tegorocznych maturzystów jest niższa".

Wszystkie szkoły uczestniczące w projekcie otrzymały precyzyjne raporty z badań - jak poinformowało BPSC - "w celu wypracowania metod pracy z uczniem umożliwiających rozwój kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy".

Przy okazji badania uczniów pytano o przyszłość. "Duża grupa osób wybiera się na studia, przy czym większość osób ma zamiar studiować zaocznie" - poinformowano. Połowa pytanych deklarowała chęć wyjazdu do pracy za granicę bądź miała już taki wyjazd zaplanowany. Najczęściej wymieniane kierunki wyjazdu to Niemcy, Anglia, Szwecja. Niektórzy uczniowie informowali, że będzie to wyjazd na stałe.

W sprawdzaniu kompetencji zawodowych uczniów - oprócz firmy BPSC i kuratorium - uczestniczyła również Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa. 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy