Reklama

Były prezes JSW Innowacje miał molestować pracownice

Tymczasowy zarząd spółki JSW Innowacje powiadomił w piątek prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa. Chodzi o podejrzenia dotyczące molestowania czterech pracownic firmy przez przełożonego - byłego prezesa spółki, który 18 lutego zrezygnował ze stanowiska.

"Jastrzębska Spółka Węglowa oświadcza, że w spółce zależnej JSW Innowacje obowiązuje kodeks etyki, który zabrania wszelkich zachowań o charakterze mobbingowym. Każde zgłoszenie naruszenia kodeksu jest wyjaśniane w trybie pilnym i naprawiane. Istnieją procedury zapewniające anonimowość zgłaszającym naruszenia. W grupie kapitałowej JSW nie tolerujemy jakichkolwiek zachowań nieetycznych ani dyskryminacyjnych" - oświadczyła w piątek Jastrzębska Spółka Węglowa.

JSW innowacje jest zapleczem badawczo-rozwojowym grupy kapitałowej JSW. 21 lutego rada nadzorcza firmy przyjęła złożoną kilka dni wcześniej rezygnację prezesa Jarosława Mrozka i odwołała dwoje wiceprezesów spółki, tłumacząc to utratą zaufania do nich.

Reklama

Wcześniej, 19 lutego, przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych potwierdzili, że resort w trybie pilnym nakazał wszczęcie kontroli w spółce JSW Innowacje, która ma wyjaśnić, czy doszło tam do molestowania pracownic. Tłem dymisji prezesa oraz kontroli zleconej przez MAP były sygnały związane z podejrzeniem takiego molestowania. Wcześniej prezes spółki zrezygnował ze stanowiska.

Stanowisko JSW

W piątek wieczorem swoje stanowisko w tej sprawie opublikowała Jastrzębska Spółka Węglowa. "Tymczasowy Zarząd JSW Innowacje, po analizie sytuacji, podjął decyzję w sprawie podejrzeń o molestowanie czterech pracownic przez przełożonego. Do prokuratury zostało skierowane zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa" - czytamy w oświadczeniu.

Przedstawiciele JSW zapewnili, że tymczasowy zarząd spółki JSW Innowacje zapewni wszelką pomoc osobom zgłaszającym nieetyczne i niezgodne z prawem zachowania. "Władze JSW SA oraz JSW Innowacje deklarują pełną gotowość do współpracy z organami państwowymi wyjaśniającymi nieprawidłowości" - podała spółka.

Grupa Kapitałowa JSW - jak zapewnili w stanowisku jej przedstawiciele - "od lat prowadzi konsekwentną politykę przestrzegania zasad etycznych oraz antydyskryminacyjnych". "Istnieją specjalne procedury dotyczące zgłaszania naruszeń i nieprawidłowości oraz prób ich tuszowania. Zasady postępowania w takich przypadkach zostały szczegółowo opisane w ogólnodostępnym Kodeksie Etyki JSW" - podała firma.

Kodeks Etyki zapewnia wszystkim pracownikom, niezależnie od zajmowanego stanowiska, możliwość zgłaszania problemów na wysokim szczeblu. M.in. utworzono uniwersalny adres mailowy compliance@jsw.pl, służący do bieżącej komunikacji w kwestiach etycznych.

"Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest przekazywanie informacji w zakresie pojawiających się naruszeń kodeksu, zaistnienia zjawisk istotnych z punktu widzenia etyki, a nie ujętych w kodeksie oraz sugestii co do usprawnienia procedur obowiązujących w spółce. Przekazywane sugestie i zgłoszenia mają charakter poufny" - zapewnia JSW.

Pracownice napisały list do premiera

Jak podał w piątek portal katowickiej redakcji Gazety Wyborczej, w sprawie molestowana cztery pracownice JSW Innowacje napisały list do premiera Mateusza Morawieckiego. "Alarmują, że były molestowane przez przełożonego, a obecnie są zastraszane i nakłaniane do zmiany zeznań" - napisała gazeta.

19 lutego rzecznik Ministerstwa Aktywów Państwowych Łukasz Wróblewski informował, że w specjalnym piśmie do prezesa JSW minister aktywów państwowych Jacek Sasin nakazał natychmiastową kontrolę w JSW Innowacje, która ustali wszystkie okoliczności sprawy. "W wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa powinno nastąpić złożenie zawiadomienia do organów ścigania" - poinformował rzecznik MAP.

Były prezes JSW Innowacje Jarosław Mrozek, który kierował spółką od października ubiegłego roku, odniósł się później do sprawy w regionalnym portalu ŚląskiBiznes.pl, odrzucając podejrzenia dotyczące molestowania. Jak mówił, podał się do dymisji, żeby nikt nie zarzucił mu, że wpływał na jakiekolwiek procesy kontrolne. "Z mojego punktu widzenia sądzę, że wynik kontroli może być tylko jeden. Spokojnie czekam" - mówił były prezes JSW Innowacje portalowi ŚląskiBiznes.pl.

Konkurs na prezesa

Dwa dni temu rada nadzorcza spółki JSW Innowacje ogłosiła konkurs na stanowiska nowego prezesa tej firmy i jego dwóch zastępców. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 19 marca, a rozmowy kwalifikacyjne zaplanowano na 24 marca - podała spółka. Ogłoszone przez radę postępowanie kwalifikacyjne dotyczy - oprócz stanowiska prezesa spółki - także funkcji wiceprezesa ds. projektów górniczych, koksowniczych i chemicznych oraz drugiego wiceprezesa, którego obszar odpowiedzialności nie został sprecyzowany w ogłoszeniu.

Obecnie zarządem spółki kieruje oddelegowany do pełnienia funkcji prezesa członek rady nadzorczej Leszek Hoderny, zaś obowiązki wiceprezesa wypełnia Adam Oleś, również oddelegowany przez radę. Obaj będą pełnić swoje funkcje do czasu wyłonienia nowego zarządu.

Spółka JSW Innowacje z siedzibą w Katowicach powstała z przekształcenia należącej do grupy JSW firmy Polski Koks, jako zaplecze badawczo-rozwojowe dla grupy kapitałowej JSW. "Misją spółki jest rozwój technologii i systemów zwiększających potencjał i możliwości polskiego przemysłu wydobywczego. Celem głównym jest osiągnięcie znaczącej pozycji w zakresie podaży zaawansowanych technologii i usług dla górnictwa" - czytamy na stronie internetowej JSW Innowacje.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama