Reklama

Reklama

Wlk. Brytania: Kościół Anglii dopuści kobiety do godności biskupiej

Synod Generalny Kościoła anglikańskiego stosunkiem głosów 278 do 8, przy 25 głosach wstrzymujących się, przegłosował dziś plan dopuszczenia kobiet do sakry biskupiej, przewidziany w nowym oświadczeniu na temat zasad, którymi kieruje się Kościół. Plan ten ma zostać ostatecznie zaaprobowany w lipcu 2014 r.

Zgłaszając wniosek pod głosowanie, biskup Rochesteru James Langstaff przyznał, że "można mieć zastrzeżenia do niektórych słów i sformułowań zawartych w oświadczeniu, ale oświadczenie nie jest tym samym, co zasady jako takie, pismem świętym ani zmianą doktryny wiary".

Synod zalecił powołanie ombudsmana z zadaniem rozstrzygania sporów i decydowania o praktycznych kwestiach, które mogą wyłonić się w związku z dopuszczeniem kobiet do godności biskupiej. Ombudsman, wyznaczany przez arcybiskupów z poparciem laikatu i duchowieństwa, będzie miał możliwość przeprowadzenia dochodzenia w razie skarg parafian.

Reklama

Parafie, które nie zgodzą się na to, by na czele diecezji stała kobieta, otrzymają odrębne wytyczne postępowania sformułowane w dokumencie zwanym deklaracją biskupów.

W listopadzie ubiegłego roku nieznaczną większością - sześciu głosów - izba biskupów Synodu Generalnego odrzuciła wniosek o dopuszczeniu kobiet do sakry biskupiej. Pozostałe dwie izby: laikatu i duchowieństwa poparły go. Ściągnęło to na anglikanów krytykę liberalnej prasy, organizacji feministycznych i polityków. Synod powołał wówczas komitet sterujący dla znalezienia rozwiązania.

W lipcu tego roku na spotkaniu Synodu zagrożono biskupom, że jeśli we własnym zakresie nie zmienią postawy wobec dopuszczenia kobiet do najwyższych godności w Kościele, to zrobi to za nich parlament (Kościół anglikański jest Kościołem państwowym, którego głową jest król - obecnie królowa Elżbieta II).

W przededniu głosowania były abp Canterbury (1992-02) 78-letni George Carey ostrzegł, że Kościołowi anglikańskiemu grozi wymarcie w ciągu najbliższego pokolenia, ponieważ nie zdołał przyciągnąć młodzieży.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama