Reklama

Reklama

Spada liczba wiernych uczestniczących w nabożeństwach. Najnowsze statystyki

W 2019 roku w mszach świętych uczestniczyło 36,9 proc. wiernych, 16,7 proc. przystępowało do komunii, a na lekcje religii w placówkach edukacyjnych uczęszczało 87,6 proc. uczniów - wynika z badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. To niewielki spadek w stosunku do 2018 roku.

Wyniki badań, przeprowadzonych przez ISKK jesienią 2019 r. we wszystkich parafiach na terenie całej Polski, przedstawiono w czwartek na konferencji prasowej online.

W tych diecezjach najwięcej wiernych na mszach

Z raportu ISKK wynika, że w 2019 r. w niedzielnej mszy św. uczestniczyło 36,9 proc. (w 2018 r. - 38,2 proc.), a do komunii świętej przystępowało 16,7 proc. (w 2018 r. - 17,3 proc.) zobowiązanych katolików.

Najwyższy wskaźnik dominicantes odnotowano w diecezji tarnowskiej (70,8 proc.), rzeszowskiej (62,1 proc.) i przemyskiej (58,5 proc.). Najniższy zaś w szczecińsko-kamieńskiej (23,3 proc.), łódzkiej (23,6 proc.) oraz koszalińsko-kołobrzeskiej (23,8 proc.).

Reklama

Mniej chrztów

W 2019 r. sakramentu chrztu udzielono 372,9 tys. osobom, o ponad 3,5 proc. mniej niż w 2018 roku. Do pierwszej komunii św. przystąpiło niespełna 400 tys. osób. 

Sakrament bierzmowania przyjęło 382,5 tys. osób, czyli zdecydowanie więcej niż rok wcześniej, co wynikało ze zmian wieku udzielania tego sakramentu. 

Sakrament małżeństwa został udzielony 125 tys. parom.

Działalność duszpasterska

W 2019 r. działalność duszpasterską prowadziły w Polsce 10 382 parafie katolickie, co oznacza wzrost o 0,3 proc. w stosunku do roku 2018.

Raport podaje ponadto, że liczba księży inkardynowanych do diecezji w 2019 r. wynosiła niemal 24,7 tys. Najwięcej księży inkardynowanych jest w diecezji tarnowskiej (1,6 tys.), krakowskiej (1,2 tys.) oraz katowickiej (ponad 1 tys.). Najmniejsze pod względem liczby księży są diecezje elbląska (277), drohiczyńska (267 księży) oraz Ordynariat Polowy WP (51 księży). Liczba księży zakonnych wynosiła 8,9 tys.

Z danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego wynika również, że liczba alumnów diecezjalnych wynosiła 1,7 tys. Najwięcej alumnów diecezjalnych przygotowuje się do święceń kapłańskich w diecezjach warszawskiej (133), tarnowskiej (103) oraz krakowskiej (69).

Liczba zakonników i sióstr zakonnych

W raporcie czytamy także, że liczba sióstr wynosiła w 2019 r. 17,2 tys. skupionych we 2,1 tys. wspólnotach zakonnych. Najliczniejsze zgromadzenia żeńskie to Służebniczki NMP Starowiejskie, elżbietanki oraz siostry Miłosierdzia (szarytki). Liczba sióstr oraz żeńskich domów zakonnych w stosunku do minionego roku zmniejszyła się o około 2 proc. Liczba profesek czasowych w 2019 r. wynosiła 573, nowicjuszek - 170 i postulantek - 149. Blisko dwa tys. sióstr w 2019 r. pracowało za granicą.

Liczba zakonników oraz członków stowarzyszeń życia apostolskiego w 2019 r. wynosiła łącznie 11,2 tys. Wśród zakonników 8,9 tys. (80,0 proc.) stanowili prezbiterzy (posiadający święcenie kapłańskie). Za granicą przebywa 2,9 tys. (26,3 proc.) zakonników z polskich prowincji. Najliczniejszymi męskimi zgromadzeniami są franciszkanie, salezjanie oraz pallotyni.

Przyparafialne organizacje

Raport podaje ponadto, że liczba przyparafialnych organizacji Kościoła katolickiego wynosiła 65,5 tys., zaś liczba członkostw 2,57 mln. 

W 2019 r. działało 114 specjalistycznych poradni rodzinnych, 2334 poradnie parafialne, 29 poradni rejonowych oraz 285 poradni dekanalnych. Ponadto Kościół prowadził 28 katolickich domów samotnej matki, 13 katolickich ośrodków adopcyjno-opiekuńczych oraz 22 katolickie telefony zaufania.

W temacie mediów katolickich z raportu wynika, że publikacje w formie papierowej wydawało 31 proc. parafii. W 2019 r. własną stronę internetową posiadało 62,6 proc. parafii (o 7,5 proc. więcej niż w 2016 roku). W 2019 r. 24,5 proc. parafii katolickich posiadało własny profil w mediach społecznościowych (o 8 proc. więcej niż w 2016 r.).

Lekcje religii

Z raportu dowiadujemy się ponadto, że w roku szkolnym 2019/2020 na lekcje religii w placówkach edukacyjnych uczęszczało 87,6 proc. uczniów. 

Najwyższy odsetek uczniów chodzących na lekcje religii odnotowano w diecezji pelplińskiej (99,2), rzeszowskiej (97,9 proc.) i przemyskiej (97,9 proc.), zaś najniższy w diecezji łódzkiej (76,2 proc.), warszawskiej (76,0 proc.) oraz warmińskiej (70,0 proc.).

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy