Reklama

Reklama

Rektor KUL: Cywilizację europejską stworzyli chrześcijanie

Cywilizację europejską stworzyli chrześcijanie, którzy "z zagłady starożytnego świata" ocalili filozofię oraz prawo i "tchnęli w antyczną spuściznę" ducha wolności, braterstwa i miłości - pisze w liście wielkanocnym rektor KUL, ks. prof. Antoni Dębiński.

List rektora tradycyjnie czytany jest w kościołach w Poniedziałek Wielkanocny, tego dnia zbierane są datki na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Reklama

Ks. prof. Dębiński przypomina, że o Europie od dawna mówiono, iż "została zbudowana na trzech wzgórzach: Akropolu, Kapitolu i Golgocie". Ateński Akropol, główne miejsce kultu religijnego, jest symbolem greckiej filozofii. Kapitol, najważniejsze z siedmiu wzgórz Rzymu, gdzie była twierdza i najważniejsza świątynia, to symbol prawa rzymskiego. Golgota - miejsce śmierci Chrystusa, góra, na której stanął krzyż Zbawiciela - symbolizuje religię chrześcijańską.

"W rzeczywistości te trzy wzniesienia nie są jednak sobie równe. Golgota odgrywa rolę szczególną. Cywilizację europejską stworzyli bowiem chrześcijanie, którzy z zagłady starożytnego świata ocalili i przechowali to, co ten świat stworzył i miał najcenniejszego: grecką filozofię i rzymskie prawo, czyli rozum i sprawiedliwość" - napisał rektor KUL.

Chrześcijanie - jak tłumaczy ks. Dębiński - przejęli od Greków racjonalną wizję świata i człowieka, metody racjonalnego poznawania, "przeciwstawiając je barbarzyńskim zabobonom". Natomiast od Rzymian przejęli idee ładu społecznego, zasady współżycia międzyludzkiego, metody rozwiązywania sporów "przeciwstawiając je prawu silniejszego".

"Chrześcijanie nie tylko przenieśli ideały Greków i Rzymian przez okres wędrówki ludów, ale również przyswoili te ideały, dogłębnie je przetworzyli i udoskonalili, dając początek prawdziwemu humanizmowi. To właśnie chrześcijanie tchnęli w antyczną spuściznę ducha wolności, braterstwa i miłości, które stały się znakiem rozpoznawczym ich cywilizacji" - napisał ks. prof. Dębiński.

Dlatego jego zdaniem Europa "została zbudowana na jednej górze, na Golgocie, na której przechowano również największe skarby Akropolu i Kapitolu".

"Europę zbudowano na Golgocie, to znaczy na krzyżu. Dlatego krzyż jest nie tylko symbolem religijnym, symbolem miłości Chrystusa do człowieka, ale również symbolem naszej cywilizacji, a także symbolem prawdziwego humanizmu. Krzyż jest najwłaściwszym godłem Europy, która przecież pierwotnie nosiła miano Christianitas" - zaznaczył.

W ocenie ks. Dębińskiego od pewnego czasu Europa "w znacznym stopniu odrywa się od swoich chrześcijańskich fundamentów", a "propagatorzy niewiary obiecują, że kiedy zostaną rozerwane kajdany chrześcijaństwa, nastąpi wielkie i ostateczne wyzwolenie człowieka".

"Po epoce wielkich, zbrodniczych totalitaryzmów, nastały czasy sceptycyzmu, czasy ludzi, którzy nie wiedzą, w co wierzyć i do czego dążyć. Ponadto obserwujemy odrodzenie różnych form fanatyzmu i fundamentalizmu, które na naszych oczach uzewnętrzniają się w terroryzmie" - napisał ks. Dębiński.

Rektor KUL uważa, że takie zjawiska rodzą pytania o przyczyny kryzysu europejskiej cywilizacji i konsekwencje odrywania się od chrześcijaństwa, czyli "od najgłębszego fundamentu naszej kultury".

"Czy zlaicyzowana Europa może skutecznie przeciwstawić się rosnącym w siłę fundamentalizmom, które w swej istocie są sprzeczne z ideałami Ewangelii? Czy ma na to dość duchowej siły?" - napisał ks. Dębiński.

Jego zdaniem polska i europejska kultura "może się rozwijać tylko wtedy, gdy krzyż Chrystusa głęboko zapuści na tej ziemi swoje korzenie" i - jak przypomina rektor KUL - taka właśnie idea przyświecała ks. Idziemu Radziszewskiemu, kiedy zakładał katolicki uniwersytet w Lublinie.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest najstarszą uczelnią w Lublinie, jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce. Powstał w 1918 roku. Obecnie na dziewięciu wydziałach i ponad 40 kierunkach studiów kształci ponad 14 tys. studentów, w tym ponad 600 cudzoziemców, głównie z Europy Wschodniej. Kadra naukowa uniwersytetu liczy 1165 osób.

Dowiedz się więcej na temat: chrześcijanie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama