Reklama

Reklama

Przedstawiciel Watykanu o mowie nienawiści wobec mniejszości narodowych

Watykan jest głęboko zaniepokojony szerzeniem się w Europie języka wrogiego wobec mniejszości narodowych - oświadczył stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy OBWE w Wiedniu ksiądz Janusz Urbańczyk. Mówił, że coraz więcej polityków używa mowy nienawiści.

Podczas prezentacji raportu na temat mniejszości sporządzonego przez OBWE watykański dyplomata podkreślił, że coraz częstsza mowa nienawiści w Europie może przekształcić się w "akty przemocy" i konflikty na szeroką skalę.

"Zapobieganie wyrazom nienawiści oznacza zapobieganie konfliktom" i "krzewienie pokoju oraz stabilności w naszym regionie" - powiedział ks. Urbańczyk, cytowany w piątek przez Radio Watykańskie.

Wyraził opinię, że należy unikać "śliskiej równi pochyłej", która często zaczyna się od kpin lub różnych form społecznego wykluczenia, prowadzących z kolei do aktów dyskryminacji. Te zaś - ocenił - niekiedy prawnie usankcjonowane, wywołują nietolerancję, przekształcającą się w przemoc.

Reklama

Ksiądz Urbańczyk zwrócił też uwagę na rosnącą liczbę wystąpień polityków, jak mówił, "wymierzonych w mniejszości narodowe lub posługujących się stereotypami" w celu promowania "precyzyjnych programów politycznych".

Tej tendencji - dodał - powinni sprzeciwiać się wszyscy obywatele.

Reklama

Reklama

Reklama