Reklama

Reklama

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tekst modlitwy. Jak odmawiać?

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa odprawiana jest w kościołach w czerwcu. To właśnie w tym miesiącu czcimy w sposób szczególny miłosiernego Chrystusa, w czasie wieczornych nabożeństw nazywanych "czerwcówkami”. Skąd wziął się kult Serca Pana Jezusa? Jak brzmi pełny tekst nabożeństwa? Oto wszystko, co musisz wiedzieć o litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Czerwiec to miesiąc, który w Kościele katolickim jest miesiącem poświęconym czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Serce to symbol całej istoty osoby, jej wnętrza i rdzenia. Gdy na krzyżu został przebity bok Jezusa, z głębi jego ciała wypłynęły woda i krew. Dały one początek sakramentom chrztu i Eucharystii, które są fundamentem Kościoła. Dlatego litania do Serca Pana Jezusa to spotkanie z najgłębszą istotą Chrystusa. Przez kult Serca wyrażamy zatem wiarę w Pana Boga, który kocha swojego Ojca i nas, grzeszników.     

Historia litanii do Serca Pana Jezusa

Kult Serca Jezusowego wywodzi się z czasów średniowiecza. 16 czerwca 1675 roku, kiedy siostra św. Małgorzata Maria Alacoque modliła się w kaplicy klasztoru Paray-le-Monial we Francji, objawił się jej Pan Jezus, który powiedział: "Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło aż do wyczerpania i wyniszczenia się, by im dać dowody swojej miłości". Tym samym Pan Bóg zechciał objawić zakonnice prawdę o swojej odwiecznej miłości do każdego człowieka, wskazując na swoje serce - symbol tej miłości

Reklama

Natomiast samo nabożeństwo czerwcowe z litanią do Serca Pana Jezusa pojawiło się w pierwszej połowie XIX wieku w Paryżu za sprawą zakonnicy Anieli de Sainte-Croix. To właśnie ona zaproponowała, że skoro maj jest poświęcony Matce Bożej, w czerwcu dobrze by było czcić Serce Jezusa. Ten pomysł dosyć szybko został oficjalnie zaakceptowany przez kościelną hierarchię. 

W Polsce litanię do Serca Pana Jezusa zaczęto odmawiać w 1857 roku w kościele Sióstr Wizytek w Lublinie. Dopiero w 1873 roku papież Pius IX zatwierdził nabożeństwo czerwcowe jako oficjalną modlitwę dla całego Kościoła. 

Jak powstała litania do Serca Pana Jezusa? 

Nabożeństwo czerwcowe składa się z dwóch podstawowych elementów:        

  • adoracji Najświętszego Sakramentu        
  • Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa (w wersji mówionej lub śpiewanej) 

Oryginalny tekst litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa został ułożony przez siostrę Annę Magdalenę Remusat z Marsylii i liczył 27 wezwań. 12 z nich zakonnica zaczerpnęła od jezuity, ojca Jana Croiset. Przy ostatecznym zatwierdzeniu tekstu litanii w 1899 roku rzymska Kongregacja Wiary dołożyła dodatkowe 6 odmawianych współcześnie wezwań. Obecna modlitwa liczy 33 prośby, które upamiętniają symboliczną liczbę lat życia Jezusa na ziemi. 

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa dzieli się na trzy części:       

  • pierwsza część dotyczy stosunku Jezusa do Ojca i Ducha Świętego        
  • druga część wezwań dotyczy przymiotów Serca Jezusowego        
  • trzecia część litanii akcentuje stosunek Bożego Serca do ludzi

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tekst modlitwy

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

 

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,

Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,

Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,

Serce Jezusa, świątynio Boga,

Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,

Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,

Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,

Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,

Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,

Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,

Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,

Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,

Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,

Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,

Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,

Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,

Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,

Serce Jezusa, źródło życia i świętości,

Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,

Serce Jezusa, zelżywością napełnione,

Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,

Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,

Serce Jezusa, włócznią przebite,

Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,

Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,

Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,

Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,

Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,

Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

W. Jezu cichy i pokornego serca.

O. Uczyń serca nasze według Serca Twego.


Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadość-uczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Litania do Serca Pana Jezusa może oczyścić z grzechów?

Łaciński termin "litania" pochodzi z języka greckiego i oznacza "prośbę", "błaganie". Litania do Serca Pana Jezusa może być odmawiana lub śpiewana. Wszystkie wezwania w tekście modlitwy mają głębokie odniesienie do Pisma Świętego.

Odmawiając w czerwcu litanię do Serca Pana Jezusa, możemy uzyskać częściowy lub całkowity odpust, ale tylko z grzechów wybaczalnych przez Kościół. Ci, którzy nie mają możliwości pojawiać się na grupowym odmawianiu litanii do Serca Pana Jezusa przez okres minimum 10 dni, mogą się modlić w zaciszu swojego domu.  

Czytaj również:

Papież Franciszek złożył życzenia imieninowe patriarsze Cyrylowi

Spowiedź święta: tekst i formuła spowiedzi. Jakie są grzechy i co się mówi podczas spowiedzi?

Zobacz także:

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy