Reklama

Reklama

Liczby polskiego Kościoła

W 2016 roku we mszach św. uczestniczyło ok. 36 proc. polskich wiernych. Tylko 16 proc. przystępowało natomiast do komunii - wynika z badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. To niewielki spadek w stosunku do 2015 roku.

Wyniki badań, przeprowadzonych przez ISKK jesienią 2016 r. we wszystkich parafiach na terenie całej Polski, przedstawiono w czwartek na konferencji prasowej w Warszawie.

Jak poinformował dyrektor ISKK ks. Wojciech Sadłoń, wskaźnik osób uczestniczących w niedzielnej mszy (dominicantes) spadł o 3 punkty proc., a wskaźnik wiernych przystępujących do komunii św. (comunicantes) - o 1 punkt w stosunku do pomiaru z roku 2015.

Dodał, że podobnie jak w poprzednich latach, najwięcej wiernych uczestniczyło w niedzielnej mszy w diecezjach tarnowskiej (66,9 proc.), rzeszowskiej (60,5 proc.) i przemyskiej (56,4 proc.), a najmniej w diecezjach: szczecińsko-kamieńskiej (22,7 proc.), łódzkiej (23,4 proc.) i koszalińsko-kołobrzeskiej (24,4 proc.).

Reklama

Jeśli chodzi o wiernych przystępujących do komunii św., najwyższy wskaźnik odnotowano w diecezji tarnowskiej (25,3 proc.), opolskiej (21,1 proc.) i zamojsko-lubaczowskiej (20,1 proc.), najniższy zaś w diecezjach: sosnowieckiej (10,3 proc.), szczecińsko-kamieńskiej (10,5 proc.) i koszalińsko-kołobrzeskiej (10,5 proc.).

93 proc. Polaków to katolicy

"Polski katolicyzm jest stabilny, silny instytucjonalnie i parafialnie. Jak wynika z naszych danych oraz danych CBOS i GUS, ok. 93 proc. Polaków deklaruje, że są katolikami. Zaprezentowane badania pokazują, że ponad 36 proc. Polaków regularnie praktykuje. Pozostali to osoby praktykujące nieregularnie bądź tzw. katolicy odświętni, którzy przychodzą do kościoła być może na pasterkę czy na Wielkanoc, a być może nie przychodzą w ogóle" - skomentował ks. Sadłoń.

Jak podaje ISKK, w 2016 r. 374 tys. osobom udzielono sakramentu chrztu, ponad 284 tys. dzieci przystąpiło do Pierwszej Komunii Świętej, a 298 tys. osób udzielono sakramentu bierzmowania.

"Pokusiliśmy się o szacunki, jaka część dzieci ochrzczonych po kilkunastu latach przystępuje do sakramentu bierzmowania - jest to ok. 75 proc. Myślę, że wraz z upływem czasu pojawiają się problemy wychowawcze, które sprawiają, że młodzież nie chce przystępować (do sakramentów - PAP). Poza tym, jest takie podejście, że sakrament bierzmowania jest mniej ważny, mniej istotny niż sakrament chrztu" - wyjaśnił ks. Sadłoń.

Dodał, że wśród krajów Europy zachodniej Polacy są jednym z najbardziej religijnych społeczeństw. "Natomiast z perspektywy wschodu Europy, gdzie dominuje prawosławie, Polska aż tak się nie odróżnia" - zaznaczył.

Ks. Sadłoń dodał, że w roczniku zbadano także poradnictwo rodzinne prowadzone przez Kościół katolicki. "Istnieje 4 tys. poradni rodzinnych, w których pracuje ok. tysiąca duszpasterzy i 3 tys. świeckich doradców. Z pomocy tych poradni w 2016 r. skorzystało ok. 100 tys. osób" - poinformował dyrektor ISKK.

Dominicantes a communicantes

Prof. Wojciech Świątkiewicz z Uniwersytetu Śląskiego zaznaczył, że stałą tendencją, którą można zaobserwować w dłuższej perspektywie czasowej, jest nieznaczny spadek liczby dominicantes, przy jednoczesnym wzroście odsetka communicantes. "Można to interpretować jako fakt, że coraz mniej ludzi chodzi do kościoła, ale ci, którzy chodzą, robią to coraz bardziej świadomie" - ocenił.

Dodał, że dane wskazują również na problem z pozyskiwaniem nowych kandydatów do kapłaństwa, co dotyczy zarówno księży diecezjalnych, jak i zakonników.

Ks. dr Józef Kloch z UKSW zaznaczył, że wskaźnikiem zbadanym przez ISKK po raz pierwszy jest obecność Kościoła katolickiego w internecie.

"Co druga parafia w Polsce ma stronę internetową. W archidiecezji katowickiej aż 90 proc. ma strony internetowe, na drugim miejscu znajdują się Warszawa i Bielsko-Biała" - poinformował.

Kościół w mediach społecznościowych

Wyjaśnił, że duża część ewangelizacji odbywa się przez obecność parafii, kapłanów i zakonników w mediach społecznościowych, co jest ważne zwłaszcza dla ludzi młodych. Jeśli chodzi o prowadzenie profili parafii w mediach społecznościowych, przodują tu diecezje płocka, warszawsko-praska, białostocka, gdańska, katowicka i wrocławska.

Jak wynika z raportu, w 2016 r. sakrament małżeństwa zawarło ok. 136 tys. osób - o 2 tys. więcej niż w 2015 r., a do sądów kościelnych wniesiono 4,6 tys. spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Rozstrzygnięto 3,7 tys. spraw - w 2,6 tys. przypadków stwierdzono nieważność małżeństwa; w 860 sprawach wydano wyrok przeciw nieważności.

W 2016 r. do diecezji oddelegowanych zostało 25 tys. księży. Najliczniejsze pod względem ich liczby diecezje to diecezja tarnowska oraz archidiecezje krakowska i katowicka. W seminariach diecezjalnych studiowało 2,3 tys. alumnów, najmniej w diecezjach bydgoskiej, łowickiej i sosnowieckiej, a najwięcej w tarnowskiej, archidiecezji warszawskiej i przemyskiej.

Ponadto w 2016 r. działały w Polsce 2,2 tys. domy zakonne zgromadzeń żeńskich, w których mieszkało 18 tys. sióstr oraz 83 klasztory kontemplacyjne, w których modliło się 1,3 tys. mniszek.

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego od roku 1972 prowadzi badania socjologiczno-statystyczne na temat religijności w Polsce. W 1979 roku rozpoczął badanie niedzielnych praktyk religijnych (dominicantes i communicantes). W wybraną niedzielę października lub listopada we wszystkich parafiach w Polsce liczeni są wierni. Wyniki tych badań są dokumentowane i służą jako dodatkowy materiał w badaniach nad polską religijnością.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy