Kardynał Franciszek Macharski - "ubogi pasterz"

Kard. Franciszek Macharski był metropolitą krakowskim w latach 1979-2005. Przez wiele lat pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1979-94) oraz przewodniczącego Komisji ds. Nauki Katolickiej i Komisji ds. Apostolstwa Świeckich. W czerwcu 2005 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta w Krakowie. Zmarł 2 sierpnia 2016 roku.

Kardynał Macharski zmarł w szpitalu, gdzie trafił po utracie przytomności, do której doszło w wyniku upadku. Były metropolita krakowski miał 89 lat.

Na kapłana wyświęcony został 2 kwietnia 1950 roku w krakowskiej bazyli­ce archikatedralnej przez księcia metropolitę kardynała Adama Ste­fana Sapiehę, a pół roku później, w listopadzie 1950 roku, objął swą pierwszą (i jak się miało okazać - jedyną) placówkę duszpasterską - wikariat w parafii śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Ko­zach koło Bielska.

Święcenia biskupie przyjął 6 stycznia 1979 w bazylice św. Piotra w Rzymie z rąk Ojca św. Jana Pawła II. Ingres do bazyliki archikatedralnej na Wa­welu odbył Franciszek Macharski 28 stycznia. Pół roku później został kardynałem.

Przez wiele lat kard. Macharski był wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski (1979-94) oraz przewodniczącym Komisji ds. Nauki Katolickiej i Komisji ds. Apostolstwa Świeckich. Należał do watykańskich kongregacji: ds. Biskupów, ds. Duchowieństwa, ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz ds. Wychowania Katolickiego.

"Zawsze zaangażowany i blisko ludzi" - tak mówił o nim bp Tadeusz Pieronek. Przez lata swojej posługi aktywnie wspierał "Solidarność". W latach 80. bronił praw represjonowanych i ich rodzin, odwiedzał internowanych.

Znany był także  ze swego szczególnego przywiązania do idei miłosierdzia (jego dewiza biskupia brzmiała "Jezu ufam tobie"), stąd intensywnie angażował się w działalność charytatywną.

Za posługi kard. Macharskiego powstało ponad 200 parafii i wiele kościołów. W czerwcu 2005 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta w Krakowie.

Kiedy w 2005 roku urząd metropolity krakowskiego obejmował abp Stanisław Dziwisz, wzruszony kard. Macharski mówił do wiernych: "Moi bracia i siostry! Jak mam dziękować za to, że jesteście? To jest wielki, błogosławiony dar".

Bp Jan Szkodoń, wieloletni i bliski współpracownik kardynała tak mówił o nim w rozmowie z KAI: To, co zawsze mnie uderza w kardynale to, że jest otwarty na ludzi, ale jednocześnie samotny, skupiony na Chrystusie. Otwarty na świat, doceniający postęp, a jednocześnie prawdziwie ubogi pasterz, zapatrzony w swojego patrona św. Franciszka (wypowiedź z maja 2012).

Kard. Macharski był Kawalerem Orderu Uśmiechu i honorowym obywatelem wielu miast. Otrzymał też doktoraty honoris causa m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Katolickiego Uniwersytetu w Taipei na Tajwanie i Uniwersytetu Adamson na Filipinach.

W 2014 roku został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenie Polski.