Reklama

Reklama

Bp Eugeniusz Popowicz nowym metropolitą przemysko-warszawskim obrządku greckokatolickiego

Biskup pomocniczy greckokatolickiej metropolii przemysko-warszawskiej Eugeniusz Popowicz został mianowany przez papieża Franciszka nowym metropolitą archidiecezji przemysko-warszawskiej. Zastąpi abp. Jana Martyniaka, który przechodzi na emeryturę - poinformowało PAP biuro prasowe Episkopatu Polski.

Arcybiskup Eugeniusz Mirosław Popowicz urodził się 12 października 1961 r. w Człuchowie (woj. pomorskie). Studia teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie. Dnia 14 października 1986 r. otrzymał święcenia diakonatu, a 17 października tego samego roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk abp. Mirosława Marusyna.

Po święceniach ks. Popowicz był wikariuszem w parafii Pasłęk i Elbląg. Po dwóch latach został skierowany na studia z zakresu wschodniego prawa kanonicznego w Instytucie Wschodnim w Rzymie (Pontificio Istituto Orientale), gdzie w 1993 r. uzyskał stopień doktora.

Reklama

Po zakończeniu specjalizacji, na prośbę kard. Mirosława Lubacziwskiego, ks. Popowicz został skierowany do pracy na Ukrainie. Pracował w Metropolitalnym Sądzie Kościelnym, gdzie pełnił funkcję wikariusza sądowego. Jednocześnie wykładał w Seminarium Duchownym we Lwowie, Tarnopolu i we Lwowskiej Akademii Teologicznej.

W 1995 r. ks. mitrat dr Eugeniusz Mirosław Popowicz został mianowany proboszczem parafii greckokatolickich w Górowie Iławeckim i Lelkowie. Rok później, po nominacji ks. mitrata Teodora Majkowicza na biskupa diecezjalnego nowo utworzonej diecezji wrocławsko-gdańskiej, powierzono mu obowiązki proboszcza parafii katedralnej w Przemyślu i wikariusza generalnego archidiecezji przemysko-warszawskiej, obejmującej teren wschodniej części kraju od Wisły.

Jak podało biuro prasowe KEP papież Franciszek dn. 4 listopada 2013 r. mianował ks. mitrata dr. Eugeniusza Mirosława Popowicza  biskupem pomocniczym archidiecezji przemysko-warszawskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Orreacelia. Jego chirotonia biskupia (konsekracja) miała miejsce w archikatedrze greckokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Przemyślu 21 grudnia 2013 r. Uroczystościom przewodniczył zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego patriarcha Światosław Szewczuk. Dewizą biskupią bp. Popowicza są słowa: Dominus illuminatio mea et salus mea (Pan światłem i zbawieniem moim).

7 listopada br. Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację abp. Jana Martyniaka z posługi arcybiskupa metropolity przemysko-warszawskiego obrządku greckokatolickiego i mianował arcybiskupem metropolitą przemysko-warszawskim bp. Eugeniusza Mirosława Popowicza.

Diecezja przemyska obrządku wschodniego obejmuje teren wschodniej części Polski od rzeki Wisły. Jej stolicą jest Przemyśl. Diecezja liczy 79 parafii i około 30 000 katolików. Na jej terenie posługuje 40 księży diecezjalnych, 11 księży zakonnych i ponad 80 sióstr zakonnych.

Reklama

Reklama

Reklama