Reklama

Reklama

Ukraina: Przez miny i niewybuchy giną dzieci

Od marca ubiegłego roku w rejonie Doniecka i Ługańska, we wschodniej Ukrainie miny przeciwpiechotne i niewybuchy zabiły 42 dzieci i raniły co najmniej 109 - alarmuje UNICEF. Organizacja rozpoczęła w rejonie konfliktu kampanię edukacyjną na temat tych zagrożeń.

Organizacja zastrzega, że dane przedstawione we wtorek przez władze Ukrainy, mogą nie odzwierciedlać faktycznej liczby poszkodowanych dzieci.

- Liczba dzieci zabitych i okaleczonych przez miny i niewybuchy byłaby znacznie wyższa, gdybyśmy w tej statystyce uwzględnili rejony niekontrolowane przez władze Ukrainy - oceniła Marie-Pierre Poirier, dyrektor regionalny UNICEF ds. Europy Środkowej i Wschodniej.

Reklama

Organizacja przypomina, że od wybuchu konfliktu mija rok. W tym czasie wiele społeczności we wschodniej Ukrainie doświadczyło skrajnej przemocy, a w zniszczonych miastach i wioskach zalegają pozostałości po użytej broni ciężkiej.

UNICEF wskazuje, że Państwowa Służba Ratunkowa w obwodzie donieckim i ługańskim oczyszcza z min i niewybuchów tereny kontrolowane przez władze Ukrainy.

Dzieci są w szczególnym niebezpieczeństwie

Do tej pory - jak podaje w wydanym we wtorek komunikacie - udało się zlokalizować i usunąć ponad 33 717 niebezpiecznych odłamków.

"Rodziny powracające do swoich domów i miast nadal są narażone na wielkie ryzyko związane z nieusuniętymi jeszcze minami i niewybuchami" - wskazuje UNICEF.

Organizacja podkreśla, że dzieci są w szczególnym niebezpieczeństwie, bo "kolorowe i małe odłamki mogą stanowić dla nich śmiertelne zagrożenie, gdyż najmłodsi mogą pomylić je z zabawkami lub wartościowymi przedmiotami, co może doprowadzić do tragedii".

Kampania informacyjna

UNICEF wraz z organizacjami partnerskimi rozpoczął kampanię edukacyjną prowadzoną w rejonach najbardziej dotkniętych przez konflikt.

Z szacunków organizacji wynika, że dzięki kampanii 500 tys. dzieci i ich rodzin otrzyma niezbędne informacje na temat zagrożenia związanego z minami i niewybuchami. Kampania obejmie również szkolenie w tym zakresie dla 100 nauczycieli i szkolnych psychologów.

"Do tej pory świadomość o niebezpieczeństwie, związanym z minami i materiałami wybuchowymi wykorzystywanymi podczas konfliktu była bardzo niska" - oceniła Poirier, cytowana w komunikacie.

Kryzys na Ukrainie, jak podaje UNICEF, dotknął 5 mln osób, w tym 1,7 mln dzieci. Ponad 1,1 mln osób musiało opuścić swoje domy na skutek toczących się walk. UNICEF potrzebuje 55,8 mln dolarów na najpilniejsze działania humanitarne.

Organizacja przypomina, że już za kilka dni, 4 kwietnia, obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegających Minom (International Day of Mine Awareness and Assistance in Mine Action).

Sytuacja na Ukrainie - jak podkreśla organizacja - unaocznia nam, że mimo globalnego postępu w rozminowaniu, dzieci i całe społeczności nadal stają się ofiarami min i niewybuchów.

UNICEF wskazuje, że konwencja o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu (The Mine Ban Treaty) mająca na celu wyeliminowanie użycia min przeciwpiechotnych jako środka walki zbrojnej weszła w życie w 1999 r. Przypomina, że Ukraina jest wśród państw, które ją ratyfikowały. Konwencja zakazuje produkcji, przechowywania i używania min przeciwpiechotnych. UNICEF wskazuje, że choć od czasu wprowadzenia tego zapisu prawa międzynarodowego liczba ofiar spadła, każdego roku miny lądowe nadal zabijają lub powodują kalectwo kilku tysięcy osób.

Ostatnie globalne dane, pochodzące z 2013 r., mówią o 3 308 ofiarach śmiertelnych (z czego 1 112 to dzieci) min i niewybuchów. Dzieci giną na całym świecie, wszędzie tam, gdzie toczą się konflikty, w Afganistanie, Sudanie Południowym, Jemenie i na Ukrainie - alarmuje UNICEF.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy