Reklama

Reklama

Wybory parlamentarne 2011

Senatorowie VIII kadencji - 2011-2015

Wybory do Senatu 2011 odbyły się poraz pierwszy w okręgach jednomandatowych. Oto lista osób, które zostały wybrane.

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP otrzymał 63 mandaty. Zdobyli je:

1.Łukasz Abgarowicz

Reklama

2.Anna Aksamit

3.Tadeusz Arłukowicz

4.Mieczysław Augustyn

5.Elżbieta Bieńkowska

6.Ryszard Bonisławski

7.Bogdan Borusewicz

8.Barbara Borys-Damięcka

9.Alicja Chybicka

10.Leszek Czarnobaj

11.Robert Dowhan

12.Jarosław Duda

13.Witold Gintowt-Dziewałtowski

14.Stanisław Gorczyca

15.Ryszard Górecki

16.Maciej Grubski

17.Piotr Gruszczyński

18.Andrzej Grzyb

19.Helena Hatka

20.Stanisław Hodorowicz

21.Stanisław Iwan

22.Stanisław Jurcewicz

23.Wiesław Kilian

24.Kazimierz Kleina

25.Bogdan Klich

26.Ryszard Knosala

27.Andrzej Kobiak

28.Marek Konopka

29.Tadeusz Kopeć

30.Jarosław Lasecki

31.Jan Filip Libicki

32.Zbigniew Meres

33.Jan Michalski

34.Andrzej Misiołek

35.Antoni Motyczka

36.Rafał Muchacki

37.Ireneusz Niewiarowski

38.Norbert Obrycki

39.Andrzej Owczarek

40.Maria Pańczyk-Pozdziej

41.Andrzej Person

42.Leszek Piechota

43.Józef Pinior

44.Aleksander Pociej

45.Marian Poślednik

46.Sławomir Preiss

47.Marek Rocki

48.Jadwiga Rotnicka

49.Jan Rulewski

50.Janusz Sepioł

51.Witold Sitarz

52.Andrzej Szewiński

53.Grażyna Sztark

54.Bogusław Śmigielski

55.Aleksander Świeykowski

56.Piotr Wach

57.Edmund Wittbrodt

58.Michał Wojtczak

59.Jan Wyrowiński

60.Roman Zaborowski

61.Adam Zdziebło

62.Piotr Zientarski

63.Marek Ziółkowski

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość otrzymał 31 mandatów. Zdobyli je:

1.Grzegorz Bierecki

2.Przemysław Błaszczyk

3.Jerzy Chróścikowski

4.Henryk Cioch

5.Grzegorz Czelej

6.Dorota Czudowska

7.Wiesław Dobkowski

8.Mieczysław Gil

9.Stanisław Gogacz

10.Beata Gosiewska

11.Henryk Górski

12.Jan Maria Jackowski

13.Kazimierz Jaworski

14.Stanisław Karczewski

15.Maciej Klima

16.Stanisław Kogut

17.Waldemar Kraska

18.Robert Mamątow

19.Marek Martynowski

20.Andrzej Matusiewicz

21.Władysław Ortyl

22.Michał Pająk

23.Bohdan Paszkowski

24.Bogdan Pęk

25.Janina Sagatowska

26.Michał Seweryński

27.Wojciech Skurkiewicz

28.Krzysztof Słoń

29.Kazimierz Wiatr

30.Grzegorz Wojciechowski

31.Alicja Zając

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe otrzymał 2 mandaty. Zdobyli je:

1.Andżelika Możdżanowska

2.Józef Zając

Komitet Wyborczy Wyborców Rafał Dutkiewicz otrzymał 1 mandat. Zdobył go:

Jarosław Obremski

Kandydaci niezależni zdobyli 3 mandaty. Zdobyli je startujący z własnych komitetów wyborczych:

1.Marek Borowski

2.Włodzimierz Cimoszewicz

3.Kazimierz Kutz

Tu znajdziesz pełne wyniki wyborów i informacje o wszystkich nowych parlamentarzystach