Reklama

Reklama

Warszawa: Sprawdzili wypowiedzi kandydatów na prezydenta

Czy w czasie wyborczych wystąpień kandydaci zawsze mówią prawdę i dobrze znają fakty, do których się odnoszą? Analitycy portalu demagog.org.pl sprawdzili wypowiedzi kandydatów na prezydenta Warszawy.

Analitycy z portalu demagog.org.pl współpracują z Interią w ramach akcji #WybieramŚwiadomie i sprawdzają prawdomówność kandydatów na prezydentów miast, w oparciu o narzędzie fact-check.  

Wypowiedzi kwalifikowane są jako "prawda", "fałsz", "manipulacja" albo "nieweryfikowalne".  

Tym razem demagog przyjrzał się kandydatom na prezydenta Warszawy. Jak wypadli?  

Rafał Trzaskowski

Wypowiedź: Budżet [Warszawy - przyp. red.] wynosi ponad 17 mld zł.

Zakwalifikowano jako: PRAWDA

Uzasadnienie: Rafał Trzaskowski podczas wywiadu w programie Gość Radia Zet, przy okazji omawiania finansowych zdolności stolicy w zakresie wpłacana tzw. janosikowego, odniósł się do wysokości budżetu Warszawy. 

Zgodnie z danymi zawartymi w uchwale Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LIX/1540/2017 w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok, w planie na bieżący rok budżetowy suma dochodów w stolicy wyniesie 15 940 313 368 zł, a suma wydatków - 17 671 266 007 zł.

Przy ocenie fragmentu wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego trzeba mieć na uwadze kontekst analizowanego fragmentu wywiadu, a więc m.in. wydatki ponoszone przez stolicę na tzw. janosikowe czy związane z rozwojem infrastrukturalnym. Tym samym można przypuszczać, że Rafał Trzaskowski, mówiąc o kwocie ponad 17 mld zł, miał na myśli wydatki - a nie dochody - budżetu miasta. Z tego względu jego wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Reklama

Rafał Trzaskowski

Wypowiedź: (...) do tego mamy [w Warszawie - przyp. red.] deficyt około 30%.

Zakwalifikowano jako: FAŁSZ

Uzasadnienie: Kandydat Koalicji Obywatelskiej w rozmowie z Beatą Lubecką podczas audycji Gość Radia Zet kontynuował analizę kondycji finansowej stolicy. Zgodnie z danymi zawartymi w uchwale Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LIX/1540/2017 w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok, w planie na bieżący rok budżetowy przewidziano deficyt budżetu w wysokości 1 730 952 639 zł, co daje ok. 9,8 proc. kwoty zaplanowanych wydatków (17 671 266 007 zł).

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017, w stolicy odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 205 042 193 zł (przy zrealizowanych dochodach w wysokości 15 476 720 226 zł i wydatkach w wysokości 15 271 678 033 zł). Plan na 2017 rok zakładał deficyt budżetu w kwocie 1 477 117 129 zł, czyli ok. 8,9 proc. kwoty zaplanowanych wydatków (16 544 063 958 zł).

Procent podany przez Rafała Trzaskowskiego jest jednak zbliżony do stosunku zadłużenia Warszawy w 2017 roku (zgodnie z załącznikiem do informacji o wykonaniu budżetów JST: Tablicą 59., przedstawiającą zestawienie dochodów, wydatków, wyniku oraz zobowiązań w poszczególnych miastach na prawach powiatu - 5 126 113 105,99 zł) do kwoty zrealizowanych wydatków (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok - 15 271 678 033 zł), który wynosi ok. 33,6 proc., a także do kwoty zrealizowanych dochodów (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok - 15 476 720 226 zł), który wynosi ok. 33,1 proc. 

Rafał Trzaskowski przedstawia nieprawdziwe dane dotyczące deficytu budżetowego Warszawy, jego wypowiedź uznajemy więc za fałszywą.


Patryk Jaki

Wypowiedź: Miejskie autobusy przejeżdżają 100 mln km rocznie po Warszawie (...).

Zakwalifikowano jako: FAŁSZ

Uzasadnienie: W rozmowie z Patrykiem Słowikiem i Tomaszem Zółciakiem na łamach "Dziennika Gazety Prawnej" Patryk Jaki opowiedział o motywach swojego startu w wyborach samorządowych w Warszawie, a także o własnych propozycjach wyborczych. Polityk, wspominając o swoim programie walki ze smogiem, zwrócił uwagę na liczbę kilometrów przejechanych przez stołeczne autobusy (tzw. wozokilometrów). 

Z danych zawartych w udostępnionym przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie Informatorze statystycznym za rok 2017 (s. 3) wynika, że w ciągu 2017 roku autobusy pokonały łącznie 121 756 294,876 km, przy czym pojazdy należące do: Miejskich Zakładów Autobusowych przejechały 88 808 964,255 km, innych miejskich operatorów autobusowych przejechały 27 742 840,961 km, operatorów linii lokalnych przejechały 5 204 489,660 km.

Patryk Jaki podaje nieprawidłową liczbę wozokilometrów, znacząco przekraczającą margines błędu, dlatego jego wypowiedź uznajemy za fałszywą.

Patryk Jaki

Wypowiedź: Miejskie autobusy (...) [spalają rocznie w Warszawie - przyp. red.] ponad 40 mln litrów ropy.

Zakwalifikowano jako: Nieweryfikowalne 

Uzasadnienie: Patryk Jaki w wywiadzie dla "DGP" poruszył także kwestię rocznego spalania paliwa przez miejski transport publiczny. Wobec braku informacji na temat rocznego spalania ropy przez miejskie autobusy w ogólnodostępnych źródłach, zwróciliśmy się z wnioskiem do stołecznego Zarządu Transportu Miejskiego o udzielenie informacji publicznej.

otrzymanej odpowiedzi wynika, że stołeczny ZTM nie dysponuje danymi, które umożliwiłyby rzetelne wskazanie ilości ropy spalanej przez miejskie autobusy. Z uwagi na fakt, że autobusowe usługi przewozowe w warszawskiej komunikacji miejskiej realizowane są przez różnych operatorów, zasugerowano nam bezpośredni kontakt z poszczególnymi przewoźnikami, co niezwłocznie uczyniliśmy. Do czasu otrzymania odpowiedzi od poszczególnych operatorów, wypowiedź Patryka Jakiego uznajemy za nieweryfikowalną.

Opublikowaliśmy wypowiedzi kandydatów, którzy są niekwestionowanymi faworytami w wyborach na prezydenta Warszawy. Wypowiedzi pozostałych kandydatów można zleźć na stronie www.demagog.org.pl.

Porozumienie o współpracy redaktorskiej ze stowarzyszeniem Demagog. Publikujemy "factcheckingowe" materiały Stowarzyszenia.

Demagog

Reklama

Reklama

Reklama