Reklama

Reklama

Sprawdzili wypowiedzi Trzaskowskiego. Mówił prawdę?

Analitycy Demagoga sprawdzili wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego z wywiadu dla Interii. W jednym ze stwierdzeń kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy dopuścił się manipulacji.


Reklama

Rafał Trzaskowski

Wypowiedź: Większość warszawiaków dobrze ocenia prezydenturę Hanny Gronkiewicz-Waltz

Zakwalifikowano jako: PRAWDA

Uzasadnienie: Rafał Trzaskowski w wywiadzie udzielonym Interii i opublikowanym 17.10.2018 r. odniósł się m.in. do oceny rządów obecnej prezydent Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz.

W stolicy od 2003 roku realizowane są badania opinii społecznej pod nazwą Barometr Warszawski. Są one przeprowadzane na losowej i reprezentatywnej próbie warszawiaków w formie bezpośrednich wywiadów (face-to-face) w domu respondenta, przy wykorzystaniu techniki PAPI (do 2009 r.) oraz CAPI (od 2010 r.). Każdy z pomiarów realizowany jest na próbie 1100 mieszkańców Warszawy w wieku 15 i więcej lat. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości próby wynosi +/- 3%.

2018 r. na pytanie “Jak Pan(i), ogólnie rzecz biorąc, ocenia działania władz miasta?", 65 proc. ankietowanych odpowiedziało “dobrze", 28 proc. stwierdziło, że “źle", a 7 proc. uznało, że “trudno powiedzieć" lub odmówiło odpowiedzi na pytanie. Z kolei na pytanie “A jak Pan(i) ocenia działania Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz?", 55 proc. ankietowanych odpowiedziało “dobrze", 38 proc. stwierdziło, że “źle", a 8 proc. uznało, że “trudno powiedzieć" lub odmówiło odpowiedzi na pytanie. Jednocześnie na pytanie “Czy, Pana(i) zdaniem, o Hannie Gronkiewicz-Waltz można powiedzieć, że jest dobrym gospodarzem; że sprawnie zarządza miastem?" 54 proc. ankietowanych odpowiedziało “tak", 38 proc. stwierdziło, że “nie", a 8 proc. uznało, że “trudno powiedzieć" lub odmówiło odpowiedzi. Wykonawcą badania w 2018 r. była Danae Sp. z o.o.

Ponadto, zgodnie z sondażem przeprowadzonym przez IBRiS dla Onetu i Faktu, na pytanie “Jak Pan/Pani ocenia okres rządów w Warszawie Hanny Gronkiewicz-Waltz?", 19,5 proc. badanych odpowiedziało "zdecydowanie dobrze", a 40,3 proc. "raczej dobrze". "Zdecydowanie negatywnie" o prezydenturze Hanny Gronkiewicz-Waltz wypowiedziało się 21,9 proc. respondentów, a 15,1 proc. oceniło je "raczej źle". Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" udzieliło 3,2 proc. Badanych. Sondaż IBRiS przeprowadzono na grupie 500 pełnoletnich mieszkańców Warszawy w dniach 27-28 sierpnia 2018 r. metodą CATI.

Na podstawie przytoczonych badań opinii publicznej wypowiedź Rafała Trzaskowskiego uznajemy za prawdziwą.

Rafał Trzaskowski

Wypowiedź: Problem polega na tym, że wszystkie sprawy są zaskarżone w sądzie. (...) Sąd miał się w tych sprawach wypowiedzieć w czerwcu. Tylko Patryk Jaki zakwestionował wszystkie składy sędziowskie.

Zakwalifikowano: Manipulacja

Uzasadnienie: Rafał Trzaskowski zapytany w wywiadzie udzielonym Interii o kwestię wypłaty zadośćuczynień w aferze reprywatyzacyjnej, odniósł się do czerwcowych postępowań sądowych, w których zostały zakwestionowane składy sędziowskie.

Komisja Weryfikacyjna wydała na posiedzeniu niejawnym w dn. 21.05.2018 r. pierwsze osiem decyzji odszkodowawczych dla lokatorów 4 nieruchomości zlokalizowanych przy:

  • ul. Nabielaka 9
  • ul. Nowogrodzkiej 6A
  • ul. Poznańskiej 4
  • ul. Marszałkowskiej 43

Złożyło się na to 7 decyzji o odszkodowań (za poniesione szkody w postaci np. nadpłaconego czynszu) i 1 o zadośćuczynieniu (za doznane krzywdy) na łączną kwotę ponad 216 tys. złotych.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie dn. 8.06.2018 r. rozpatrywał sprawy zaskarżonych decyzji Komisji Weryfikacyjnej:

Jak wynika z relacji medialnych, wnioski te złożyli przedstawiciele Komisji Weryfikacyjnej. Podnosili oni wątpliwości co do faktycznej niezależności i bezstronności wymienionych  sędziów, którzy to mieli “uczestniczyć w wydawaniu orzeczeń weryfikujących rozstrzygnięcia w ramach dzikiej reprywatyzacji".

Prawdą jest, że sprawy rozpatrywane w czerwcu przez WSA w Warszawie zostały odroczone lub zdjęte z wokandy z uwagi na wnioski przedstawicieli Komisji Weryfikacyjnej, którzy kwestionowali orzekający w nich skład sędziowski. Nie były to jednak sprawy dotyczące majowych decyzji odszkodowawczych wydanych przez Komisję Weryfikacyjną. Dotyczyły one bowiem innych nieruchomości, a przedmiotem zaskarżonych decyzji Komisji były uchylenia decyzji Prezydenta miasta stołecznego Warszawy w sprawie udzielenia prawa użytkowania wieczystego.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 3.08.2018 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości, przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki poinformował, że wszystkie decyzje odszkodowawcze wydane do tego czasu przez Komisję zostały zaskarżone przez miasto stołeczne Warszawa.

Ponieważ czerwcowe sprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, w których wnioski przedstawicieli Komisji Weryfikacyjnej o wyłączenie sędziego skutkowały ich odroczeniem lub też zdjęciem z wokandy, nie dotyczyły decyzji odszkodowawczych wydanych przez Komisję Weryfikacyjną, wypowiedź Rafała Trzaskowskiego uznajemy za manipulację.

Wypowiedzi pozostałych kandydatów na prezydenta Warszawy znajdziesz TUTAJ.

Porozumienie o współpracy redaktorskiej ze stowarzyszeniem Demagog. Publikujemy "factcheckingowe" materiały Stowarzyszenia.  

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje