Reklama

Reklama

Program edukacyjny Jakiego. Powstanie 50 żłobków i przedszkoli?

Budowę 50 nowych żłobków i przedszkoli zadeklarował kandydat na prezydenta Warszawy Patryk Jaki. W jego programie edukacyjnym są m.in. publiczne przedszkola dostępne przez cały rok, nauka drugiego języka obcego od czwartej klasy podstawówki, odbudowa i wyposażenie techników i szkół branżowych.

"Chcemy, aby Warszawa była prawdziwym europejskim liderem, jeżeli chodzi o rozwiązania oświatowe. Chcemy, żeby Warszawa była stolicą nowoczesnej edukacji i w związku z powyższym chcemy zaproponować program skonsultowany z ekspertami i praktykami, który będziemy realizować, jeżeli zostanę prezydentem miasta stołecznego Warszawy" - powiedział na piątkowej konferencji prasowej Jaki, kandydat Zjednoczonej Prawicy.

"Nowoczesna i dostępna dla wszystkich oświata i edukacja w Warszawie, to jest nasze hasło" - dodał. Zadeklarował, że jednym z jego najważniejszych projektów, jeśli zostanie włodarzem stolicy, będzie przystąpienie do budowy 50 nowych żłobków i przedszkoli.

Reklama

12 punktów programowych

Przedstawiony w piątek przez Jakiego program edukacyjny kandydata zawiera 12 punktów. Pierwszym z nich są publiczne przedszkola dostępne przez cały rok. "Dzisiaj warszawiacy pracują być może najciężej w tej części Europy i nie może być tak, że są tygodnie, gdzie nie ma zapewnionej opieki nad ich dzieckiem w danej dzielnicy" - zaznaczył Jaki.

Kolejną jego propozycją jest transparentna i uczciwa rekrutacja do przedszkoli. "Często jest tak, że rodzice nie wiedzą, dlaczego ich dziecko nie dostało się do żłobka lub przedszkola. Te informacje przychodzą za późno, potem ciężko się zorganizować, nie może tak być, rodzice muszą być pewni, że ich dziecko znajduje się pod właściwą opieką, że zawsze dostanie się do tego żłobka, czy przedszkola lub szkoły w swojej dzielnicy" - podkreślił kandydat na prezydenta stolicy.

W jego programie edukacyjnym znalazł się też punkt dot. gwarancji miejsca w przedszkolu w dzielnicy zamieszkania rodziców dziecka lub w sąsiedniej dzielnicy. "Chcemy zagwarantować miejsce w przedszkolu w dzielnicy zamieszkałej przez rodziców dziecka. To będzie bardzo istotna sprawa" - zaznaczył Jaki.

Co poza budową i rekrutacją?

Ponadto chce on: przywrócenia właściwej roli pozawarszawskich ośrodków wypoczynkowych, nauki drugiego języka obcego od IV klasy szkoły podstawowej i posiłków w przedszkolach i szkołach podstawowych pod nadzorem dietetyka.

Jaki proponuje też usprawnienie systemu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, odbudowę i wyposażenie techników i szkół branżowych, bezpłatne udostępnienie obiektów sportowych w szkołach i OSIR, czy zwiększenie liczby świetlic dzielnicowych i oświatowych placówek edukacji pozaszkolnej.

Prócz tego kandydat na prezydenta stolicy deklaruje w swym programie również: wprowadzenie pakietu bezpłatnych wejściówek dla dzieci do instytucji kultury oraz zwiększenie dostępności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama