Reklama

Reklama

PKW weźmie udział w pracach nad Kodeksem wyborczym?

Szefowa KBW Beata Tokaj weźmie udział w poniedziałkowym posiedzeniu senackich komisji ws. zmian w Kodeksie wyborczym - poinformowała PKW. Szef PKW Wojciech Hermeliński ma uczestniczyć w środowych obradach Senatu, który tego dnia - według wstępnych planów - zajmie się Kodeksem.

Trzy senackie komisje na wspólnym posiedzeniu w poniedziałek o godz. 16.30. rozpoczną prace nad uchwalonymi przez Sejm zmianami w Kodeksie wyborczym oraz ustawach samorządowych. Nowela wprowadza m.in. dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz zmienia sposób wyboru członków PKW.

Na początku grudnia PKW zrezygnowała z udziału w pracach sejmowej komisji zajmującej się projektem zmian m.in. w Kodeksie wyborczym w związku "z zarzutami o fałszowanie wyborów".

W poniedziałek Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała na Twitterze, że szef Krajowego Biura Wyborczego Beata Tokaj weźmie udział w poniedziałkowym posiedzeniu komisji senackich ws. zmian w Kodeksie wyborczym. Jak dodano, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński został zaproszony na posiedzenie Senatu - który zajmie się zmianami - przez marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego.

Reklama

"Według informacji przekazanych nam z Senatu, Kodeks wyborczy będzie rozpatrywany przez Senat w środę, zatem tego dnia szef PKW uda się na posiedzenie Izby" - poinformowała PKW.

Uchwalona przez Sejm w czwartek nowelizacja zmienia zapisy czterech ustaw: Kodeksu wyborczego oraz ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym, wojewódzkim i o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Nowela wprowadza dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, która ma być liczona od wyborów samorządowych w 2018 r. W noweli zapisano, że przepis ten "nie dotyczy wybrania na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy".

Zgodnie z uchwalonymi przez Sejm przepisami, kadencja rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich wynosi pięć lat. Według noweli jednomandatowe okręgi wyborcze będą obowiązywać w gminie do 20 tys. mieszkańców. Do tej pory ordynacja większościowa dotyczyła wszystkich gmin z wyjątkiem miast na prawach powiatu.

Kadencja obecnej Państwowej Komisji Wyborczej wygaśnie po wyborach parlamentarnych w 2019 r. Zostanie ona obsadzona zgodnie z nowymi przepisami: siedmiu na dziewięciu jej członków ma być powoływanych przez Sejm, a nie - jak do tej pory - delegowanych przez Trybunał Konstytucyjny, Naczelny Sąd Administracyjny i Sąd Najwyższy. Po jednym sędzi do PKW wydeleguje TK i NSA.

Zmiany dotyczą także Krajowego Biura Wyborczego, organu obsługującego PKW. Jej szef zgodnie z uchwaloną przez Sejm nowelą, będzie powoływany przez PKW na siedem lat spośród trzech kandydatów przedstawionych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych we wniosku złożonym po zasięgnięciu opinii szefów trzech Kancelarii: Sejmu, Senatu i Prezydenta.

Nowela przewiduje także wygaszenie kadencji dotychczasowych komisarzy wyborczych. Państwowa Komisja Wyborcza będzie miała 60 dni na powołanie 100 nowych, jeśli nie dokona tego w terminie, zadanie to przejmie minister spraw wewnętrznych.

Nowela ma też na celu zmniejszenie liczby głosów nieważnych oddanych w wyborach. Wprowadzona zostaje nowa definicja znaku "x" na karcie do głosowania - znak "x" to "co najmniej dwie przecinające się linie". "Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych numerów list i nazw lub nazwisk albo poczynienie innych znaków lub dopisków na karcie do głosowania, w tym w kratce lub poza nią, nie wpływa na ważność oddanego na niej głosu" - zapisano w ustawie.

Zniesione zostanie głosowanie korespondencyjne.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne