Reklama

Reklama

Jarosław Gowin: RODO wymusi modyfikacje wyborów

Wicepremier Jarosław Gowin powiedział w piątek, że unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) wymusi pewne modyfikacje przepisów lub praktyki wyborczej. Zapewnił jednak, że wybory samorządowe odbędą się w sposób niezakłócony.

Wicepremier Jarosław Gowin pytany był w piątek przez dziennikarzy o to, czy w związku z wejściem w życie nowego unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) nie obawia się o organizację wyborów samorządowych.

"Wybory odbędą się w sposób niezakłócony" - zadeklarował Gowin. "Natomiast mamy świadomość, że nowa europejska dyrektywa - tzw. RODO - wymusi pewne modyfikacje" - dodał.

"Przede wszystkim analizujemy w tej chwili, czy do pogodzenia z tą dyrektywą jest transmisja i nagrywanie wyborów przez kamery" - mówił. "Jeżeli dojdziemy do wniosku, że nie, to na pewno dojdzie do albo korekty przepisów, albo korekty pewnej praktyki wyborczej" - zapowiedział wicepremier.

Reklama

Czym jest RODO?

W piątek na terenie całej Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Stanowi ono, że przetwarzanie danych będzie możliwe za wyraźną zgodą tego, kogo dotyczą. Przewiduje kary za naruszenie prawa do ochrony danych - do 20 mln euro lub 4 proc. obrotu firmy.

Unijne przepisy dotyczą wszystkich podmiotów prywatnych i publicznych, które przetwarzają dane osobowe. W RODO zdefiniowano je jako dane, które pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną. Chodzi o imię, nazwisko, numer PESEL, płeć, adres e-mail, numer IP komputera, dane lokalizacyjne, kod genetyczny, poglądy polityczne, historię zakupów.

Unijne przepisy przyznają osobom, których dane dotyczą, prawo do ich usunięcia, w tym tzw. prawo do bycia zapomnianym. Są to m.in. sytuacje, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, do których je zebrano, podmiot danych wycofał zgodę i nie ma innej podstawy prawnej dla ich przetwarzania, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w unijnym bądź krajowym przepisie prawnym (np. przepisy dotyczą niszczenia dokumentacji medycznej), dane zostały zebrane w celu świadczenia usług internetowych dziecku.

RODO przewiduje także sytuacje wyłączające prawo do usunięcia danych, m.in. gdy przetwarzanie przez administratora jest wymagane przez prawo unijne albo krajowe, bądź jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy