Reklama

Reklama

Będzie więcej pieniędzy na wybory samorządowe

Krajowe Biuro Wyborcze zdecydowało się zwiększyć środki na organizację wyborów samorządowych o 15 mln zł - poinformowała we wtorek na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, szefowa KBW Magdalena Pietrzak. Jak dodała, dotacje zostaną przekazane jeszcze w lipcu.

Szefowa KBW podczas posiedzenia przedstawiła członkom komisji informacje o noweli kodeksu wyborczego, które wejdzie w życie 20 lipca; referowała też stronie samorządowej stan prac nad kolejną nowelizacją kodeksu wyborczego dot. wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dodatkowe 15 mln zł

Pietrzak poinformowała, że po rozpatrzeniu analiz od samorządów, dot. środków potrzebnych na organizację wyborów, KBW zdecydowało się zwiększyć dotację na organizację najbliższych wyborów samorządowych o 15 mln zł. 

"Wychodząc naprzeciw państwa postulatom, uwagom, dotyczących waszych problemów, związanych z przeprowadzaniem wyborów, ta kwota zostanie zwiększona znacznie i te wskaźniki zostaną przygotowane na wyższym poziomie niż planowaliśmy" - mówiła szefowa KBW.

Reklama

Pietrzak podkreśliła, że przepisy dot. prawa finansowego pozwalają na przekazania dotacji samorządom jeszcze przed zarządzeniem przez premiera wyborów.

"Podjęłam decyzję, że otrzymacie państwo dotacje jeszcze w miesiącu lipcu" - poinformowała.

Szefowa KBW zaznaczyła, że środki te zostaną przekazane wcześniej, aby samorządy mogły zrealizować zadania, związane z wyborami, które należy podjąć jeszcze przed zarządzeniem wyborów.

Nowelizacja kodeksu wyborczego

Nowelizacja kodeksu wyborczego, która zacznie obowiązywać od 20 lipca uchyla obowiązek transmisji z lokali wyborczych i upraszcza procedurę odwoławczą w sprawie podziału na okręgi wyborcze. Uchylenie obowiązku transmisji wynika z wprowadzenia do polskiego porządku prawnego przepisów unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Nowela Kodeksu wyborczego skraca też procedurę sądowo-administracyjną w sprawach skarg na uchwały PKW, dotyczące podziału na okręgi wyborcze. Skargi na te uchwały będą rozpatrywane tylko przez Naczelny Sąd Administracyjny w składzie trzech sędziów, a nie, jak dotąd, przez sąd administracyjny pierwszej instancji. Od rozstrzygnięć NSA nie będzie przysługiwała dalsza ścieżka odwoławcza. 

Zmiana ta ma na celu przeciwdziałanie ewentualnym problemom w szybkim zakończeniu postępowań przed sądami w powyższych sprawach.

Według nowelizacji, prawo do pełnienia funkcji urzędników wyborczych będą mieli nie tylko pracownicy urzędów obsługujących organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, lecz także "inne osoby mające co najmniej 5-letni staż pracy w tych urzędach lub ich jednostkach".

Szefowi Krajowego Biura Wyborczego - zgodnie z nowelą - przysługuje możliwość powierzenia, w przypadku zagrożenia sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych, nie dłużej niż na czas danych wyborów, wykonywania funkcji urzędnika wyborczego, osobie, która nie spełnia kodeksowych wymogów dotyczących m.in. niełączenia miejsca urzędowania z miejscem zatrudnienia oraz miejsca urzędowania z miejscem głosowania.

Kiedy wybory?

Zgodnie z przepisami zarządzenie dot. przeprowadzenia wyborów musi zostać wydane przez premiera w terminie 80 dni od daty wyborów. 

Pierwsza tura wyborów samorządowych ma się odbyć jesienią, w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada. 

W wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw. 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje