Reklama

Reklama

Wybory samorządowe 2014

Podkarpackie: Do sądów trafiło 18 protestów wyborczych

"W jednym z okręgów wyborczych, przewodniczący komisji był pijany" - to tylko jeden z 18 protestów, które złożyły zarówno lokalne komitety wyborcze, jak i kandydaci, którzy przegrali oraz wyborcy. Protesty wpłynęły do czterech sądów okręgowych na terenie woj. podkarpackiego.

Najwięcej - dziewięć protestów wyborczych wpłynęło do Sądu Okręgowego Krośnie. Z informacji podanych przez rzecznika tamtejszego sądu Artura Lipińskiego wynika, że protesty dotyczą np. niewielkich różnic w liczbie głosów na kandydatów z konkurencyjnych komitetów do Rady Miasta Sanoka. W niektórych przypadkach różnica wyniosła kilka-kilkanaście głosów, a w jednym wypadku tylko jeden głos; było też dużo głosów nieważnych, stąd żądanie powtórzenia liczenia głosów.

Reklama

Inny protest złożony do krośnieńskiego sądu dotyczy tego, że przewodnicząca komisji w jednym z okręgów była pijana i interweniowała policja, a ponadto przebywały tam osoby postronne. Protestujący w związku z tym żąda unieważnienia wyborów. W jeszcze innym wypadku protest dotyczy liczby kart znajdujących się w urnie - miało ich być według zawiadamiającego - o jedną więcej niż kart wydanych przez komisję. Ponadto zawiadamiający otrzymał o jeden głos mniej niż jego kontrkandydat do rady gminy Brzyska.

W jeszcze innym wypadku kandydat do rady gminy Dukla otrzymał o wiele mniej głosów, niż wynikało to z jego rozmów z głosującymi po wyborach. Zgłaszający domaga się zatem ponownego przeliczenia głosów.

Po cztery protesty wyborcze trafiło do sądów w Przemyślu i Rzeszowie. Rzeczniczka przemyskiego sądu Małgorzata Reizer poinformowała PAP, że w dwóch protestach kandydaci na radnych w Cieszanowie i gminie Przemyśl, którzy przegrali wybory, domagają się ich unieważnienia; twierdzą, że źle zostały policzone głosy. Jeden z protestów dotyczy wydawania w kilku komisjach obwodowych kart do głosowania bez potwierdzenia tożsamości wyborców. W jeszcze innym proteście dwóch wyborców twierdzi, że nie zostali poinformowani o tym, że mają głosować w innym okręgu niż dotychczas.

Z kolei w Rzeszowie trzy protesty złożyli kandydaci, którzy nie uzyskali mandatu. Jak poinformowała rzeczniczka sądu Marzena Ossolińska-Plęs jeden z kandydatów do rady gminy Trzebownisko podał w wątpliwość prawidłowość obliczenia głosów. Chodzi o to, że głosów nieważnych było 18, a on przegrał ze swoim kontrkandydatem 11 głosami. Ponadto zarzucił jednej komisji obwodowych w Łukawcu opuszczenie siedziby przez jej członków bez przekazania do publicznej wiadomości wyników głosowania, a upublicznienie ich dopiero po zweryfikowaniu w Urzędzie Gminy.

Inny kandydat na radnego w gminie Hyżne poinformował sąd, że w lokalu wyborczym w dniu głosowania doszło do agitacji na rzecz jednego z jego kontrkandydatów. Miała to robić kobieta, która wyborcom pokazywała książkę autorstwa tego kandydata. Na książce było jego zdjęcie i nazwisko. Ponadto kobieta miała pouczać komisję jak liczyć głosy.

Z kolei kandydatka PiS do rady powiatu rzeszowskiego, która przegrała jednym głosem w proteście wyborczym zarzuciła, że wyborcy nie zostali właściwie poinformowani o sposobie głosowania.

Czwarty protest złożył w rzeszowskim sądzie wyborca z podrzeszowskiego Tyczyna. Domaga się on sprostowania informacji dotyczących wykształcenia kandydata na burmistrza miasta, unieważnienia wyborów oraz wstrzymania kandydatowi biernego prawa wyborczego. Wytyka on kandydatowi na burmistrza Tyczyna (który dostał się do II tury), że już kiedyś sąd udowodnił mu splagiatowanie pracy licencjackiej w wyniku czego radni wygasili mu mandat burmistrza. A tymczasem w tej kampanii kandydat chwalił się, że ma wyższe wykształcenie.

Do sądu w Tarnobrzegu dotychczas wpłynął jeden protest. Jak poinformował PAP rzecznik tamtejszego sądu Zygmunt Dudziński chodzi o wydanie mieszkańcom dwóch ulic w Zaleszanach niewłaściwych kart do głosowania, na których byli kandydaci z innego okręgu wyborczego. Dudziński dodał, że według zawiadamiającego taka zamiana spowodowała, że część wyborców się zniechęciła i nie wzięła udziału w głosowaniu.

W przypadku wyborów samorządowych unieważnienie i powtórzenie głosowania może dotyczyć konkretnego okręgu wyborczego, nie całego kraju. Protesty rozstrzygają sądy okręgowe. Protesty można składać do właściwego sądu okręgowego w terminie 14 dni licząc od dnia wyborów, czyli od niedzieli 16 listopada.

Termin ten upływa więc 30 listopada, czyli w dniu, kiedy w wielu miastach odbędzie się druga tura wyborów (przy czym można składać protesty oddzielnie przeciwko pierwszej turze wyborów i oddzielnie przeciwko drugiej turze). Właściwy sąd okręgowy rozpoznaje protest wyborczy w ciągu 30 dni licząc od upływu terminu na składanie protestów i następnie rozstrzyga o ważności wyborów w danym okręgu wyborczym.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje