Reklama

Reklama

Wybory prezydenckie 2020. Do Sądu Najwyższego wpłynęły już 164 protesty

Do południa w czwartek (16 lipca) do Sądu Najwyższego wpłynęły 164 protesty przeciwko ważności wyborów prezydenckich - poinformował Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego tego sądu. Ponad połowa z tych protestów została skierowana do SN z zagranicy.

Protest wyborczy osobiście można złożyć w siedzibie SN do czwartku do godz. 16, bo wówczas kończą się godziny urzędowania sądu. Po godz. 16 protest można wysłać za pośrednictwem poczty do czwartku do północy. Decyduje data stempla pocztowego.

Protest przeciwko wyborowi prezydenta RP wnosi się do SN nie później niż w ciągu trzech dni od dnia podania wyniku wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą. PKW podała oficjalne wyniki wyborów w poniedziałek (13 lipca) na wieczornej konferencji prasowej.

"Ogłoszenie wyniku wyborów otworzyło termin na wnoszenie protestów wyborczych do Sądu Najwyższego. (...) Zatem protesty przeciwko ważności wyboru Prezydenta RP w 2020 r. można składać do 16 lipca 2020 r. Przypominamy, że protest może dotyczyć naruszeń, które miały miejsce zarówno w czasie głosowania podstawowego w pierwszej turze 28 czerwca br., jak i w czasie ponownego głosowania w drugiej turze 12 lipca br." - przekazywał SN.

Reklama

Specjalne stanowisko w sądzie

SN informował, że w sądzie utworzono specjalne, odpowiednio oznakowane stanowisko do przyjmowania protestów wyborczych. 

"W przypadku składania protestu osobiście przypominamy o konieczności zachowania wymagań sanitarnych, w tym w szczególności korzystania z osłony ust i nosa, zachowania stosownego dystansu oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku SN" - zaznaczał.

Komu przysługuje prawo wniesienia protestu?

Prawo wniesienia protestu przysługuje przewodniczącemu właściwej komisji wyborczej, pełnomocnikowi wyborczemu oraz wyborcy, którego nazwisko w dniu wyborów było umieszczone w spisie wyborców w jednym z obwodów głosowania. 

"Protest wniesiony przez osobę do tego nieuprawnioną (np. wyborca nieumieszczony w spisie wyborców, partia polityczna, zastępca przewodniczącego właściwej komisji wyborczej, stowarzyszenie, organizacja, itd.) zostanie pozostawiony bez dalszego biegu" - podawał SN.

Uchwała w sprawie ważności wyborów

Uchwałę w sprawie ważności wyboru prezydenta SN podejmuje w ciągu 21 dni od dnia podania wyniku wyborów do publicznej wiadomości przez PKW.

SN rozstrzyga o ważności wyboru Prezydenta RP na podstawie opinii wydanych w wyniku rozpoznania protestów oraz sprawozdania z wyborów przedstawionego przez PKW.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy