Reklama

Reklama

​Wybory 2020. Szymon Hołownia przedstawił program dla osób niepełnosprawnych

Równość w prawie i dostępie do edukacji, zniesienie tzw. pułapki rentowej, wprowadzenie opieki wytchnieniowej - to niektóre propozycje z przedstawionego w poniedziałek (22 czerwca) programu niezależnego kandydata na prezydenta Szymona Hołowni skierowanego do osób z niepełnosprawnościami.

Na konferencji prasowej w Warszawie Hołownia mówił, że w swoim programie wyborczym poświęca wiele miejsca osobom niepełnosprawnym i propozycjom poprawy jakości ich życia. W programie zatytułowanym "Pełnoprawni" zawarł siedem punktów, których realizacja - w jego ocenie - powinna na stałe wpisać się w myślenie o Polsce.

Budowanie społecznej świadomości

Punktem pierwszym programu Hołowni dla niepełnosprawnych jest budowanie społecznej świadomości. "Aby osoby z niepełnosprawnościami spotykały się wszędzie z szacunkiem, zrozumieniem, abyśmy rozumieli, jak możemy im pomóc i nie krzywdzili ich swoimi opiniami" - mówił kandydat. Zapowiedział, że jako prezydent będzie patronował wszelkim wydarzeniom, mającym uświadamiać, że niepełnosprawni, to obywatele pełnoprawni.

Reklama

Wezwanie do zmian legislacyjnych i równości w prawie

W punkcie drugim Hołownia wezwał do zmian legislacyjnych i równości w prawie. W tym kontekście mówił o obecnej uznaniowości orzecznictwa, jeżeli chodzi o orzekanie stopnia niepełnosprawności, nierównym traktowaniu tych, którzy mają różne stopnie niepełnosprawności. Podkreślał, że potrzebna jest "reforma relacji przedsiębiorców z PFRON-em i doprowadzenie do aktywizacji zawodowej jak największej liczby niepełnosprawnych".

Hołownia zapowiedział, że jego pierwsza inicjatywa ustawodawcza będzie dotyczyła "wdrożenia w życie postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r., który nakazywał zrównanie praw do świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych". W 2014 r. TK orzekł, że uzależnienie świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej od wieku, w którym powstała ta niepełnosprawność, jest niezgodne z konstytucją.

"Włączenie przez edukację"

Punktem trzecim programu Hołowni jest "włączenie przez edukację". "Polska powinna dołożyć wszelkich starań, aby wspierać dostęp do edukacji dla wszystkich, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami. Edukacja osób z niepełnosprawnością powinna być dostosowana do potrzeb i możliwości ucznia i studenta, jednak przede wszystkim powinna być zorientowana na możliwie najlepszą integrację ze zdrowymi rówieśnikami" - podkreśla Hołownia w swoim programie.

Wsparcie bezpośrednie i wprowadzenie opieki wytchnieniowej

Punkt czwarty programu mówi o wsparciu bezpośrednim i wprowadzeniu opieki wytchnieniowej. "Na realną opiekę wytchnieniową czeka wielu Polaków opiekujących się ciężko chorym bliskim. Poświęcający często całe swoje życie rodzice lub opiekunowie osób z niepełnosprawnościami powinni poczuć, że państwo o nich dba i że nie zostają ze swoimi problemami sami. Proponowana liczba godzin opieki wytchnieniowej dla osoby rezygnującej z pracy zarobkowej na rzecz pomocy swojemu bliskiemu powinna wynosić minimum 336 godzin rocznie" - proponuje Hołownia.

Sytuacja na rynku pracy

Kolejny punkt programu poświęcony jest sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Hołownia przekonuje, że niezbędne jest wprowadzenie regulacji znoszących tzw. pułapkę rentową. Jak zaznaczył, "obecnie osoby z niepełnosprawnościami pobierające np. rentę socjalną mogą 'dorobić' tylko 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia (czyli 3732,10 zł); po przekroczeniu tej kwoty, świadczenie rentowe jest zawieszane". Hołownia podkreślił, że konieczne jest także zaproponowanie nowych regulacji wspierających zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Wsparcie środowiskowe

W kolejnym punkcie programu Hołownia zwraca uwagę na wsparcie środowiskowe. Według niego "należy odchodzić od form instytucjonalnego wsparcia osób z niepełnosprawnościami, na rzecz wsparcia w ich środowisku".

Wsparcie samorządów

W punkcie siódmym programu kandydat postuluje wsparcie samorządów w przystosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych miejskiej infrastruktury. "Bez przeznaczenia większych środków na dostosowanie: budynków, taboru komunikacji publicznej czy chodników, nie będziemy w stanie zbudować solidarnego państwa różnych Polaków" - podkreślił Hołownia. 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy