Reklama

Reklama

Komisja Europejska o sytuacji wokół wyborów prezydenckich w Polsce

"Decyzja o tym, kiedy i w jaki sposób organizować wybory, powinna być zgodna z zobowiązaniami wewnętrznymi i konstytucyjnymi oraz wytycznymi Rady Europy i Komisji Weneckiej w sprawie praktyk wyborczych" - oświadczył rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand.

W komentarzu do decyzji o odłożeniu wyborów prezydenckich w Polsce rzecznik podkreślił, że europejskie standardy wyborów to: możliwość prowadzenia otwartej debaty, zdrowy proces wyborczy, pewność prawna, powstrzymywanie się przed zmianami w prawie wyborczym przed wyborami, wolne i objęte tajemnicą prawo wyborcze oraz uczciwa kampania wyborcza.

"Odnotowujemy zapowiedź w sprawie organizacji wyborów prezydenckich w późniejszym terminie. Swobodna demokratyczna debata, jak również kampania wyborcza, a także wolne i uczciwe wybory we wszystkich państwach członkowskich są rdzeniem naszych demokracji. Utrzymywanie i obrona podstawowych praw i wolności jest jeszcze ważniejsze podczas tych wyjątkowych czasów pandemii koronawirusa" - powiedział na konferencji prasowej w Brukseli Wigand.

Reklama

Jak zaznaczył, wyborcy powinni być chronieni przed ryzykiem zdrowotnym i mieć jednocześnie zapewnione swoje demokratyczne prawa. Przypomniał, że KE kilkakrotnie podkreślała wagę wolnych i uczciwych wyborów prezydenckich. W środę (6 maja) sprawa elekcji w Polsce była omawiana na cotygodniowym posiedzeniu kolegium komisarzy.

Były wątpliwości wobec wyborów 10 maja

Rzecznik przypominał, że zastrzeżenia do planowanych na 10 maja wyborów prezydenckich wyrażało m.in. Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

Wigand zaznaczył, że w świetle nadchodzących wyborów w krajach członkowskich w nadchodzących miesiącach KE jest gotowa ułatwiać im wymianę najlepszych praktyk związanych z elekcją w czasie pandemii.

Porozumienie z Porozumieniem

Prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz lider Porozumienia Jarosław Gowin uzgodnili w środę wieczorem kompromis w sprawie tegorocznych wyborów prezydenckich, zgodnie z którym 10 maja nie będzie głosowania. 

W oświadczeniu po ich spotkaniu napisano, że po upływie terminu 10 maja oraz przewidywanym stwierdzeniu przez Sąd Najwyższy nieważności wyborów wobec tego, że się nie odbyły, marszałek Sejmu RP ogłosi nowe wybory prezydenckie w pierwszym możliwym terminie. Gowin później doprecyzował, że nie będzie to w maju.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy