Reklama

Wybory prezydenckie 2015

Najnowszy sondaż CBOS. Dobre wieści dla Komorowskiego

73 proc. ankietowanych pozytywnie ocenia działalność prezydenta Bronisława Komorowskiego; 20 proc. wyraża o niej negatywną opinię - wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Działalność Komorowskiego spotyka się z aprobatą trzech czwartych ankietowanych - 73 proc. - w tym 59 proc. ocenia ją raczej dobrze, a 14 proc. zdecydowanie dobrze. Jedna piąta - 20 proc. - badanych ma zdanie krytyczne, z czego 16 proc. ocenia działania prezydenta raczej źle, a 4 proc. zdecydowanie źle. 7 proc. respondentów nie wyraziło zdania.

Jak podkreśla sondażownia, od wyborów prezydenckich w 2010 roku sukcesywnie zwiększała się grupa osób mających wyrobioną opinię na temat obecnej prezydentury. Odsetek ankietowanych, którzy wyrażali jednoznaczną opinię na temat aktywności Komorowskiego wzrósł z 85 proc. do 93 proc. Najlepsze notowania prezydenta Komorowskiego przypadły na połowę kadencji. CBOS zwraca uwagę, że od tamtego czasu przybyło osób sceptycznych w ocenie jego pracy.

Reklama

Zgodnie z wynikami sondażu, sposób, w jaki Komorowski piastuje urząd prezydenta, jest zgodny z przewidywaniami ponad połowy badanych - 54 proc. Jedna czwarta ankietowanych - 26 proc. spodziewała się po tej prezydenturze więcej (zdecydowanie - 5 proc., raczej - 21 proc.). Dla 16 proc. pytanych jest ona pozytywnym zaskoczeniem (dla 4 proc. zdecydowanie, dla 12 proc. raczej). Zaznaczono, że bilans początkowych oczekiwań i podsumowujących ocen działalności prezydenta jest obecnie "gorszy niż przed dwoma i czterema laty".

Około trzech piątych - 63 proc. - badanych pozytywnie ocenia działalność polityczną prezydenta w sprawach krajowych (7 proc. zdecydowanie dobrze, 56 proc. raczej dobrze). 29 proc. pytanych jest przeciwnego zdania (24 proc. raczej źle, 5 proc. zdecydowanie źle). 8 proc. nie wyraziło zdania.

Aktywność Komorowskiego w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i obronności kraju dobrze ocenia 60 proc. ankietowanych (9 zdecydowanie dobrze, 51 proc. raczej dobrze), a krytycznie - 23 proc. (18 proc. raczej źle, a 5 proc. zdecydowanie źle). 17 proc. badanych nie potrafi dokonać takiej oceny.

Jeśli chodzi działalność w sprawach międzynarodowych - 62 proc. badanych ocenia ją pozytywnie (8 zdecydowani, 54 raczej), a 26 proc. - negatywnie (20 proc. raczej, a 6 proc. zdecydowanie). 12 proc. nie wyraziło opinii.

72 proc. ankietowanych jest zdania, że Komorowski dobrze reprezentuje Polskę za granicą (14 proc. zdecydowanie dobrze, 58 proc. raczej dobrze). Przeciwną opinię wyraża 19 proc. pytanych (14 proc. raczej źle, 5 proc. zdecydowanie źle). W lutym 2011 roku było to 71 i 13 proc., a w styczniu 2013 roku - 70 i 16 proc. 

CBOS zwraca uwagę, że w ciągu ostatnich czterech lat zmniejszył się odsetek osób niemających wyrobionego zdania na ten temat - do 9 proc. Jednocześnie zauważalnie przybyło respondentów krytycznych w ocenie głowy państwa - o 6 pkt. proc., do 19 proc.

45. proc. ankietowanych uważa, że Komorowski "sprawując urząd prezydenta kieruje się przede wszystkim interesami kraju". Prawie dwie piąte - 39 proc. oceniło, że "powodują nim głównie interesy sił politycznych, z których się wywodzi". 16 proc. nie wyraziło w tej materii zdania.

Jak zauważono, opinie w tym zakresie nie zmieniły się od stycznia 2013 roku (45. proc. i 37 proc.) i są lepsze niż w lutym 2011 roku (35 proc. i 46 proc.)

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5-11 marca 2015 roku na liczącej 1062 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy