Reklama

Reklama

Wybory 2010

Jak i gdzie głosować?

Wyborca, który chce oddać głos w II turze wyborów prezydenckich poza miejscem stałego zamieszkania, musi dopisać się do spisu wyborców lub mieć przy sobie zaświadczenie o prawie do głosowania.

Polacy wybiorą prezydenta spośród dwóch kandydatów, którzy w I turze zdobyli największą liczbę głosów, czyli Bronisława Komorowskiego oraz Jarosława Kaczyńskiego.

Reklama

Ponowne głosowanie odbędzie się w tych samych obwodach głosowania utworzonych w kraju, za granicą oraz na polskich statkach morskich, co podczas pierwszej tury. Dlatego spisy wyborców sporządzone na 20 czerwca będą obowiązywały także w II turze wyborów.

Osoby, które 4 lipca będą przebywały w tym samym miejscu co podczas I tury wyborów, nie muszą robić nic, by móc zagłosować; będą ujęte w tych samym spisie wyborców, co podczas pierwszego głosowania.

Z kolei ci, którzy wiedzą, że podczas II tury wyborów będą poza miejscem swojego stałego zamieszkania mogą dopisać się do spisu wyborców w miejscowości, w której będą przebywać albo pobrać ze swojej gminy zaświadczenie o prawie do głosowania. Uprawnia ono do oddania głosu w dowolnym miejscu w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Dopisywać się do spisu wyborców można do 24 czerwca. Natomiast aż do 2 lipca jest czas na składanie wniosków o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Bardzo ważne jest, by nie zgubić tego dokumentu, bo w takim przypadku nie będzie możliwości oddania głosu w żadnym lokalu wyborczym.

Aby móc oddać głos w wyborach prezydenckich za granicą, można także dopisać się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula. Najpóźniej taki wniosek będzie można złożyć do 1 lipca.

Wyborcy niepełnosprawni w II turze wyborów podobnie jak 20 czerwca będą mogli skorzystać z pomocy pełnomocnika wyborczego. Ci, którzy nie złożyli wniosku o wydanie aktu pełnomocnictwa przed I turą, mogą to zrobić również teraz; mają na to czas do 24 czerwca. Muszą się z tym zwrócić do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Aby stworzyć osobom niepełnosprawnym dogodne warunki, dokument taki można sporządzić w domu takiego wyborcy lub w innym miejscu, które wskaże we wniosku.

Pełnomocnik w imieniu niepełnosprawnego będzie mógł wziąć kartę do głosowania i zagłosować na wskazanego przez niego kandydata.

Do skorzystania z pełnomocnika wyborczego mają prawo osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, a także osoby posiadające orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, o zaliczeniu do I i II grupy inwalidów.

Również osobom, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, w oddaniu głosu będzie mógł pomóc pełnomocnik.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania albo wyborca posiadający zaświadczenie o prawie do głosowania.

Można być pełnomocnikiem najwyżej dwóch osób niepełnosprawnych pod warunkiem, że jedną z nich jest ktoś z bliskiej rodziny lub osoba, którą pełnomocnik prawnie się opiekuje.

Osoby, które znalazły się w szpitali, zakładzie pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym przed I turą wyborów i wiedzą, że będą w którejś z tych placówek przebywały także 4 lipca, nie muszą robić nic, by móc oddać głos, bo spisy wyborców z I tury będą obowiązywały także podczas ponownego głosowania.

Do spisu zostaną dopisani także ci wyborcy, którzy przybędą do tych jednostek w przeddzień ponownego głosowania. Głosu nie będzie mogła oddać osoba, która trafi do szpitala w dniu głosowania, chyba że będzie miała ze sobą zaświadczenia o prawie do głosowania.

Osoby, które zostały ujęte w spisie wyborców w szpitalu lub zakładzie pomocy społecznej, a do 4 lipca opuszczą którąś z tych placówek, będą mogły głosować w miejscu swojego stałego zamieszkania, jeśli przedstawią obwodowej komisji wyborczej odpowiednie dokumenty.

Do 1 lipca do spisu wyborców mogą się także dopisywać osoby, które wiedzą, że 4 lipca będą przebywały na pokładzie któregoś z pięciu statków, gdzie utworzono obwody głosowania.

Wasze komentarze
No hate

Dodawanie komentarzy pod tym artykułem zostało wyłączone

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym, nasyconym nienawiścią komentarzom, niezależnie od wyrażanych poglądów. Jeśli widzisz komentarz w innych serwisach, który jest hejtem – wyślij nam zgłoszenie.