Reklama

Reklama

Polacy ocenili rząd Mateusza Morawieckiego. Sondaż CBOS

44 proc. badanych zadeklarowało się jako zwolennicy rządu Mateusza Morawieckiego, 29 proc. respondentów określiło się jako jego przeciwnicy, a 23 proc. wyraziło obojętność wobec jego działań - wynika z wrześniowego sondażu CBOS.

We wrześniu wzrósł - w stosunku do badania z poprzedniego miesiąca - o 2 pkt proc. odsetek osób deklarujących się jako zwolennicy rządu, liczba deklarujących się jako jego przeciwnicy również wzrosła o 2 pkt. proc., a odsetek obojętnych zmalał o 4 punkty proc. Odsetek odpowiadających na to pytanie "trudno powiedzieć" pozostał bez zmian - 4 proc.

Dobrze efekty pracy rządu ocenia 53 proc. badanych (bez zmian w stosunku do poprzedniego badania), 32 proc. (wzrost o 1 pkt proc.) źle ocenia działalność rządu, a 15 proc. oceniając rezultaty działań rządu wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć" (spadek o 1 pkt. proc.).

Reklama

CBOS zapytał również respondentów o ocenę polityki gospodarczej rządu. We wrześniu 52 proc. respondentów (spadek o 2 pkt proc.) oceniło, że polityka rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej. Przeciwną opinię wyraziło 37 proc. badanych (wzrost o 2 pkt proc.); 11 proc. nie miało zdania w tej sprawie (bez zmian).

Zadowolenie z tego, że premierem jest Mateusz Morawiecki wyraziło we wrześniu 50 proc. ankietowanych przez CBOS, - o 1 pkt proc. więcej niż w sierpniu. 33 proc. jest z tego niezadowolonych (wzrost o 1 pkt. proc.), a nie ma zdania w tej kwestii 17 proc. badanych (spadek o 2 pkt. proc.).

"Na około miesiąc przed październikowymi wyborami nie zaobserwowaliśmy większych zmian w notowaniach rządu, chociaż można zauważyć pewną polaryzację opinii: minimalnie wzrosły odsetki zarówno zwolenników, jak i przeciwników rządu, a zmniejszyła się grupa osób deklarujących obojętność. Oceny działalności rządu i zadowolenie z osoby premiera pozostały na poziomie właściwie identycznym, co przed miesiącem. Zanotowaliśmy za to minimalny spadek odsetka pozytywnych ocen polityki gospodarczej rządu. Ponieważ jednak w ubiegłym miesiącu obserwowaliśmy znaczący wzrost tego samego wskaźnika, prawdopodobnie można mówić raczej o korekcie notowań niż istotnej zmianie opinii społecznej w tej kwestii" - zauważa w komentarzu do badania CBOS.

CBOS przeprowadził badanie na liczącej 990 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski w dniach 12-19 września metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI). 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy