Reklama

Reklama

Sondaż CBOS: 77 proc. badanych deklaruje udział w wyborach

Pod koniec sierpnia 77 proc. badanych zadeklarowało, że zamierza uczestniczyć w nadchodzących wyborach parlamentarnych - wynika z sondażu CBOS. Nadchodzącym głosowaniem interesuje się 72 proc. ankietowanych, przy czym w przypadku 40 proc. badanych zainteresowanie to jest duże.

Z przeprowadzonego pod koniec sierpnia badania CBOS wynika, że na mniej więcej półtora miesiąca przed wyborami parlamentarnymi nadchodzącym głosowaniem interesuje się 72 proc. ankietowanych, przy czym w przypadku 40 proc. badanych zainteresowanie to jest duże. 27 proc. badanych deklaruje, że nie interesuje się jesiennymi wyborami do Sejmu i Senatu.

Kto najbardziej zainteresowany głosowaniem?

Z sondażu wynika, że najbardziej zainteresowani nadchodzącym głosowaniem są, według ich własnych deklaracji, wyborcy "Lewicy". W przypadku elektoratów Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej zainteresowanie jest podobne, z niewielką przewagą sympatyków KO. O wyraźnie słabszym zaangażowaniu można mówić przede wszystkim w odniesieniu do wyborców zamierzających głosować na PSL-Koalicję Polską.

Reklama

77 proc. badanych deklaruje udział w wyborach

Pod koniec sierpnia zamiar uczestniczenia w nadchodzących wyborach zadeklarowało ponad trzy czwarte uprawnionych do głosowania (77 proc.).

Najbardziej pewni udziału w wyborach są zwolennicy PiS, KO i "Lewicy". Co najmniej trzy czwarte elektoratów tych ugrupowań jest całkowicie pewne, że weźmie udział w nadchodzącym głosowaniu (odpowiednio 79 proc., 77 proc. i 75 proc.).

Ugrupowania "drugiego wyboru"

CBOS zapytał także, ku jakim innym partiom czy komitetom wyborczym skłaniają się zdeklarowani wyborcy poszczególnych ugrupowań i na które mogliby ewentualnie przenosić swoje głosy. 48 proc. badanych, chcących głosować na konkretne komitety, nie widzi żadnej alternatywy w pozostałych partiach czy blokach partii.

14 proc. osób twierdzi, że jeśli z jakichś względów miałoby nie głosować na popieraną dziś formację, gotowych byłoby przenieść swe głosy na komitet wyborczy firmowany przez PSL i Kukiz’15. Kolejne miejsca wśród relatywnie najczęściej branych pod uwagę ugrupowań "drugiego wyboru", ze zbliżoną liczbą wskazań zajmują: KO (9 proc.), "Lewica" (8 proc.) oraz Bezpartyjni i Samorządowcy (7 proc.).

Z badania wynika, że pozostałe komitety - Konfederacja Wolność i Niepodległość, a zwłaszcza rządzący PiS mają już całkiem ograniczone możliwości poszerzenia swego stanu posiadania o głosy wyborców innych ugrupowań (odpowiednio 4 proc. i 2 proc. wskazań).

Ponad dwie trzecie Polaków boi się o przyszłość polityczną kraju

CBOS wskazuje, że w sumie ponad dwie trzecie dorosłych Polaków boi się o przyszłość polityczną kraju i żywi obawy związane z wynikiem październikowych wyborów do Sejmu i Senatu. 19 proc. badanych podchodzi do wyniku wyborczego dość obojętnie lub wychodzi z założenia, że "jakoś to będzie" i nie ma żadnych obaw związanych ze zwycięstwem któregokolwiek komitetu wyborczego. 10 proc. deklaruje brak opinii w tej sprawie.

Polacy w takim samym stopniu obawiają się wyborczego zwycięstwa PiS, jak i KO (po 28 proc. wskazań). 9 proc. badanych boi się zwycięstwa "Lewicy". 

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 22-29 sierpnia 2019 r. na liczącej 974 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy