Reklama

Reklama

​Eksperci podsumowują rządy PiS. Średnia ocena to trója

Podsumowując dorobek Prawa i Sprawiedliwości w ciągu ostatnich czterech lat, eksperci z Klubu Jagiellońskiego wystawili partii rządzącej ocenę. Niektóre dziedziny oceniają lepiej, inne gorzej, ale średnia, jaką dostało PiS, to trója.

Jak przypomina Klub Jagielloński, to już trzecia edycja Rankingu polityk publicznych. Tym razem przyjrzano się rządom Zjednoczonej Prawicy w latach 2015-2019.

"Zaryzykujemy tezę, że zmiany, jakie Prawo i Sprawiedliwość przeprowadziło w ciągu ostatnich czterech lat, są - niezależnie od ich oceny - najgłębsze od czasów transformacji ustrojowej" - piszą na wstępie autorzy raportu.

"Podsumowując dorobek PiS w poszczególnych dziedzinach polityki publicznej, zdecydowaliśmy się wystawić tróję. Zdajemy sobie sprawę, że szkolna cenzurka w przypadku oceny polityki publicznej jest bardziej zabawą aniżeli poważnym intelektualnym przedsięwzięciem, za którym stoi twarda metodologia. Zwracamy jednak uwagę, że wystawiona przez nas ocena jest tożsama zarówno ze średnią arytmetyczną, jak i medianą ocen wystawionych poszczególnym dziedzinom polityki publicznej przez autorów" - uzasadnia Klub Jagielloński.

Reklama

Pod lupą ekspertów znalazło się 21 dziedzin istotnych dla funkcjonowania państwa.

4 z plusem

Eksperci nie wystawili żadnej piątki. W zestawieniu znalazły się jednak dwie czwórki z plusem. Zdaniem ekspertów, PiS najlepiej wypadło w polityce innowacyjnej i sportowej.

Jak uzasadnia autor opracowania w temacie innowacyjności, ważnym aspektem było zauważenie przez rządzących roli innowacji.

"W zakresie innowacyjności gospodarki mamy postęp, choć trudno mówić o przełomie na poziomie wskaźników ekonomicznych. O przełomie na poziomie polityki państwa - choć z niechlubnymi wyjątkami - możemy jednak mówić w pełni odpowiedzialnie" - pisze autor, wskazując na kilka rozwiązań, tj. reforma instytucji wsparcia, czy zachęty podatkowe.

Z kolei w pozytywnie ocenionej dziedzinie sportowej autor chwali dokonania ministra sportu Witolda Bańki. Wśród zmian, jakie zaszły w ubiegłej kadencji wymienia np. wsparcie dla sportów wyczynowych, czy stypendia dla sportowców.

Czwórka

Czwórkę otrzymała z kolei polityka gospodarcza.

"Okres rządów Zjednoczonej Prawicy to prawdopodobnie najlepszy okres w polskiej gospodarce po transformacji 1989. Wzrost gospodarczy jest bardzo wysoki, a jednocześnie bezrobocie, inflacja oraz deficyty fiskalny i na rachunku bieżącym bardzo niskie. W rozwoju gospodarczym szczęście odgrywa ogromną rolę, większą niż ekonomiści są zwykle gotowi przyznać. Rząd w ostatnich czterech latach to szczęście dobrze wykorzystał" - pisze autor.

Jak jednak wskazuje, do wystawienia wyższej oceny zabrakło kilku czynników. Wśród nich wskazuje zapowiadaną przez PiS tzw. konstytucję dla biznesu, czyli pakiet zmian legislacyjnych dla przedsiębiorców.

"Niestety, okazały się one głównie rozwiązaniem marketingowym, a w praktyce otoczenie regulacyjne polskiej gospodarki znacznie się pogorszyło" - pisze autor.

Czwórka z minusem

Autorzy wystawili także trzy czwórki z minusem. W taki sposób oceniono zmiany w zakresie cyfryzacji, polityki społecznej i polityki zagranicznej.

"Pomimo sukcesów w niektórych projektach, nie dokonaliśmy cyfrowego skoku. Według raportu Digital Economy and Society Index (DESI) Polska wciąż należy do grupy wlokących się za europejskimi lokomotywami. W cyfrowych usługach publicznych właściwie nie nadrabiamy dystansu do średniej UE" - uzasadnia swoją ocenę autor raportu o cyfryzacji.

Z kolei 4- w kwestii polityki społecznej zależało m.in. od efektów 500 plus. Zdaniem autora, mimo podniesienia jakości życia wielu rodzin, 500 plus nie spełniło swojego głównego celu, czyli zwiększenia dzietności, choć koszt programu sięga gigantycznych kwot. Autor pochylił się także nad działaniami rządzących wobec osób niepełnosprawnych. Jego zdaniem, brak dostatecznych działań w tym zakresie został wyrażony podczas protestu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, jaki miał miejsce w 2018 roku.

Polityka zagraniczna została oceniona na czwórkę z minusem także z kilku powodów. Pozytywnie lub raczej pozytywnie oceniane są relacje polsko-amerykańskie, czy inicjatywa Trójmorza. Ekspert wskazuje jednak, że na negatywną ocenę zasługuje zamrożenie relacji ze Wschodem i osłabienie pozycji wewnątrz UE.

Trójka z plusem

Eksperci wystawili cztery trójki z plusem. Na taką ocenę zasługuje, zdaniem specjalistów, polityka europejska, mieszkaniowa, rolna i wobec społeczeństwa obywatelskiego.

Autor analizy dotyczącej polityki europejskiej wskazuje na poważne osłabienie stosunków z instytucjami UE. W tym kontekście powołuje się na konflikt między Polską a UE w zakresie reformy sprawiedliwości, jaką rządzący przeprowadzali w kraju. Ekspert skupia się także na niekorzystnym dla Polski budżecie unijnym. Jak wskazuje, trendy niezależne od PiS miały tu znaczącą rolę, jednak rządzący powinni większą uwagę poświęcić negocjacjom, aby zmiany te w jak najmniejszym stopniu dotknęły nasz kraj.

Trójka z plusem przypadła także polityce mieszkaniowej. Negatywnie oceniono m.in. planowanie przestrzenne. Autor wskazuje także, że założenia programu Mieszkanie plus są dalekie od prognozowanych, jednak docenia próby zmian w tym zakresie.

Ocenę polityki rolnej obniżają głównie dwie kwestie: niedostateczna realizacja reform systemowych (szczególnie w obszarze kontroli rynku spożywczego) oraz brak właściwej reakcji na zagrożenia związane ASF.

Polityka wobec społeczeństwa obywatelskiego także została oceniona na trójkę z plusem. Autor raportu wskazuje, że w tym zakresie dokonano wielu pozytywnych zmian, jednak negatywnie ocenia komunikację.

"Atmosferę braku zaufania wzmacniały silne kontrowersje i przedłużające się negocjacje wokół NGO-sowej transzy tzw. funduszy norweskich oraz doniesienia o nieprawidłowościach w programach resortowych. Wreszcie, wspomnieć należy kuriozalny pomysł zaostrzenia przepisów o zbiórkach publicznych, z którego na szczęście się wycofano" - ocenia autor.

Trójka

Trójkę przyznano z kolei za politykę bezpieczeństwa wewnętrznego, kulturalną i podatkową.

"Trudno odmówić rządom Zjednoczonej Prawicy estymy dla spraw związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym. Niestety, rozwiązywanie pojawiających się problemów czasem przybierało postać gaszenia pożarów zamiast zapobiegania im. Nie zmierzono się też z wieloma systemowymi kwestiami. Zwraca natomiast uwagę "systemowe" unikanie sprawy gwarancji praw i wolności jednostki" - czytamy w podsumowaniu polityki bezpieczeństwa wewnętrznego".

W kwestii polityki kulturalnej negatywnie oceniono m.in. działania mediów publicznych i Polskiej Fundacji Narodowej, co znacząco rzutuje na ostateczną ocenę.

Cieniem na polityce podatkowej, zdaniem autora, kładzie się z kolei brak dużej reformy systemu podatkowego.

Trójka z minusem

Eksperci wystawili także trzy trójki z minusem - za politykę klimatyczną, zdrowotną i rozwój regionalny.

W kwestii polityki klimatycznej zaniedbano, zdaniem autora, rozwój odnawialnych źródeł energii, górnictwo i rynek energii. Doceniono jednak walkę ze smogiem.

Politykę zdrowotną zdominowały z kolei takie kwestie, jak wprowadzenie sieci szpitali, czy niedostateczny wzrost nakładów na służbę zdrowia. Zdaniem autorów raportu, w kwestii zmian w służbie zdrowia zabrakło spójności. Autorzy stwierdzają także, że polska służba zdrowia boryka się z coraz większymi problemami, które mogą w końcu doprowadzić do poważnego kryzysu.

"Z jednej strony województwa stają się coraz zasobniejsze, przyjmowane są także akty prawne, które wdrażają model zrównoważonego rozwoju. Z drugiej strony pozbawianie regionów kompetencji i przekazywanie ich władzy centralnej przy jednoczesnym braku sprzeciwu wobec tych działań ze strony samorządowych władz województw może doprowadzić w niedalekiej przyszłości do skarlenia województwa jako jednej z trzech jednostek samorządu terytorialnego Polski" - ocenia z kolei autor raportu na temat rozwoju regionalnego.

Dwójka z plusem

Klub Jagielloński wystawił także dwie dwójki z plusem - w zakresie polityki obronnej i transportowej.

Minusami polityki obronnej, zdaniem autora, są: modernizacja, militarne znaczenie Polski na arenie międzynarodowej, a także decyzje kadrowe i finansowe.

"Dla infrastruktury i transportu czas 4 lat rządów Zjednoczonej Prawicy był okresem straconym. Mimo stosunkowo dobrych diagnoz zastanych problemów, niemal wszystkie działania mające na celu ich rozwiązanie okazały się nieskuteczne. Powtarzano błędy poprzedników i popełniano nowe" - ocenia z kolei autor raportu na temat polityki transportowej.

Dwójka

Najniższe spośród wystawionych ocen to dwójki. Na dwóję oceniono: politykę edukacyjną, szkolnictwo wyższe i wymiar sprawiedliwości.

Negatywna ocena edukacji wynika m.in. z likwidacji gimnazjów i nowej podstawy programowej. W kwestii szkolnictwa wyższego, autor negatywnie ocenia finansowanie uczelni wyższych i brak wsparcia dla badań naukowych.

Dwójkę otrzymały także reformy w zakresie wymiaru sprawiedliwości. Autor ocenia, że założenia, jakie przyświecały PiS nie zostały zrealizowane, a spór o sądy był dominującą częścią działań partii. Jak czytamy w raporcie, oprócz wizerunkowych strat, reforma wymiaru sprawiedliwości nie przełożyła się na realne zmiany odczuwane przez obywateli.

"Funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości z punktu widzenia zwykłego obywatela nie uległo w zasadzie żadnej zmianie. Główny problem polskich sądów, czyli przewlekłość postępowań, nie został rozwiązany - czas rozpoznawania spraw w stosunku do 2016 uległ dalszemu wydłużeniu" - czytamy. 

Cały raport można zobaczyć TUTAJ.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje