Reklama

Reklama

Wybory parlamentarne 2015

Wybory 2015: Fundusz Kościelny zostanie zniesiony? Politycy odpowiedzieli

​Które ugrupowania popierają zniesienie Funduszu Kościelnego, a które opowiadają się za jego utrzymaniem? W trzeciej rundzie akcji #WybieramSwiadomie zapytaliśmy o to przedstawicieli ośmiu komitetów wyborczych. Sprawdźcie, co powiedzieli politycy.

Za nami kolejna ankieta, w której mogliście wybrać pytanie, na które, waszym zdaniem, powinni odpowiedzieć politycy. Spośród trzech propozycji: "Co pani/pana ugrupowanie zrobi, by ograniczyć liczbę pracowników na umowach śmieciowych?", "Czy pani/pana ugrupowanie będzie dążyć do likwidacji abonamentu radiowo-telewizyjnego?", "Czy pani/pana ugrupowanie popiera zniesienie Funduszu Kościelnego?", zwyciężyła ostatnia. Oddaliście na nią 4127 głosów (na pierwsze pytanie oddano 1419 głosów, a na drugie 1515 głosów).

***

Fundusz Kościelny powstał w 1950 r. jako rekompensata dla kościołów za przejęte przez państwo nieruchomości ziemskie. Działa na rzecz kościołów i wspólnot wyznaniowych, które mają w Polsce uregulowany status prawny. Od 1990 r. w całości jest finansowany z budżetu państwa. W 2015 r. przeznaczono na ten cel 118 mln zł (w 2014 r. 94 mln zł).

Obecnie ze środków Funduszu Kościelnego pokrywa się przede wszystkim składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchowieństwa. Ustawa przewiduje także wsparcie z tego źródła remontów i konserwacji zabytkowych obiektów sakralnych oraz kościelnej działalności charytatywnej i oświatowo-wychowawczej. 

Od kilku lat trwa dyskusja na temat likwidacji funduszu. Różne środowiska postulują zastąpienie go odpisem od podatku.

***

W trzeciej rundzie akcji #WybieramSwiadomie, w imieniu komitetów wypowiedzieli się: Konrad Berkowicz (KORWiN), Monika Rosa (Nowoczesna). Katarzyna Paprota (partia Razem), Aleksander Pociej (Platforma Obywatelska), Mieczysław Kasprzak (Polskie Stronnictwo Ludowe), Jacek Sasin (Prawo i Sprawiedliwość), Stanisław Tyszka (Ruch Kukiz'15) oraz Krzysztof Gawkowski (Zjednoczona Lewica).

Reklama

Czy pani/pana ugrupowanie popiera zniesienie Funduszu Kościelnego? Zobacz, co mówią politycy.


Konrad Berkowicz, Partia KORWiN

- Stoimy na stanowisku, że wszystkie instytucje społeczne powinny działać niezależnie od państwa, a państwo nie powinno dotować żadnych instytucji związanych z religią czy kulturą. Państwo powinno się zajmować wyłącznie ochroną wolności i własności obywateli i wymierzaniem sprawiedliwości wobec tych, którzy tą wolność i własność naruszają. Finalnie państwo powinno wyglądać tak, że dba o to, żeby była policja, która dba o porządek wewnętrzny, wolność wewnętrzną i bezpieczeństwo obywateli; wojsko, które chroni nas przed agresją z zewnątrz; skromna administracja, no i jeszcze ministerstwa, które zajmują się przestrzenią wspólną, np. ochroną środowiska.


Monika Rosa, Nowoczesna

- Jesteśmy przede wszystkim za tym, żeby zarówno partie jak i Kościół, jak i związki zawodowe, finansowały się same. Powinno być to finansowane ze składek sympatyków, z odpisów podatkowych, ze zbiórek. Tak, żeby ludzie, którzy chcą rzeczywiście, realnie wesprzeć czy to instytucje kościoła, czy to związki, czy to partie, z którymi sympatyzują, mogli na to dobrowolnie pieniądze wpłacać. Natomiast zdecydowanie opowiadamy się między innymi za tym, żeby katecheza nie była finansowana z pieniędzy publicznych. Te pieniądze rzeczywiście można wydać lepiej, a państwo powinno zachować przyjazny i neutralny światopogląd w stosunku do Kościoła, i nie powinno finansować nie tylko Funduszu Kościelnego, ale także ani partii, ani związków zawodowych.


Katarzyna Paprota, partia Razem

- Nasze ugrupowanie nie ma stanowiska w sprawie samego Funduszu Kościelnego jako takiego. Natomiast w naszej deklaracji programowej, która zostanie wkrótce rozwinięta, jest zapis dotyczący tego, że każda katecheza, każde nauczanie religijne i każde praktyki religijne powinny być ufundowane z budżetu danego związku wyznaniowego. Także bardzo pośrednio, ale jednak mimo wszystko jesteśmy za tym, żeby każde ugrupowanie religijne finansowało się samo.


Aleksander Pociej, Platforma Obywatelska

- Model finansowania związków wyznaniowych, bo sprawa dotyczy wszystkich wyznań, jest przestarzały. Przygotowujemy, jako Platforma Obywatelska, nowe rozwiązania, które zagwarantują, że wierni będą bezpośrednio wspierać swoje organizacje religijne. Niech Kościół wróci w zakresie finansowania do korzeni, zwłaszcza, że już teraz wierni częściowo utrzymują swoje parafie w ten właśnie sposób - bezpośrednio dając na tacę. Nie widzę w takim rozwiązaniu żadnego niebezpieczeństwa. Natomiast biskupi, wyrażając wątpliwość w zakresie finansowania Kościoła z podatków, okazują brak zaufania do członków ich wspólnoty wyznaniowej. Przypominam, że Kościół jest jedynym podmiotem, który w ramach Funduszu Kościelnego, odzyskał prawie 100 proc. majątku znacjonalizowanego przez państwo po II wojnie światowej. Nie ma więc powodu, by narzekać na swoją sytuację.


Mieczysław Kasprzak, Polskie Stronnictwo Ludowe

- Temat powinien zostać uregulowany w jakiś sposób. Dość dużo czasu poświęcamy już temu. Od wielu lat te kontrowersje wokół Funduszu Kościelnego istnieją. Była pewna propozycja, aby to był odpis od podatku (...) z tego, co ja pamiętam. Miało to być uzupełniane do wysokości funkcjonującego w obecnym wydaniu, czyli budżetowego, Funduszu Kościelnego. Trzeba to wszystko dokładnie policzyć, żeby nie było, że braknie gdzieś pieniędzy, bo idą one na - wydaje mi się - słuszne cele. Na wypłatę emerytur, kiedy ktoś nie ma możliwości skorzystania ze świadczeń emerytalnych i na wspieranie przede wszystkim misjonarzy, którzy są takimi przedstawicielami za granicą naszego kraju. Powinni wszyscy siąść do stołu i się dogadać, żeby jakoś to uregulować.


Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość  

- PiS nie popiera zniesienia Funduszu Kościelnego. Ten fundusz funkcjonuje w Polsce od kilku dziesięcioleci i spełnia swoją rolę. A przypomnijmy, że jest to rola: pokrywania w części składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe osób duchownych, ale również wspomaganie działań charytatywnych, społecznych ze strony kościołów, różnych kościołów. Nie tylko Kościoła Katolickiego, ale wszystkich kościołów zarejestrowanych i działających legalnie w Polsce, a także, co ważne, również współfinansuje remonty zabytkowych obiektów sakralnych, które są ważnym elementem naszej kultury, tradycji i tożsamości. Ten fundusz funkcjonuje dobrze. Dzisiaj wydaje się, że nie ma potrzeby szukania innych rozwiązań. Tak czy inaczej, tak to wygląda we wszystkich cywilizowanych krajach europejskich - działalność kościołów jest wspomagana. 


Stanisław Tyszka, Ruch Kukiz'15

- Rozliczenia z Kościołem związane są z nacjonalizacją komunistyczną. Kościół był w pewien sposób uprzywilejowany wobec osób, którym komuniści, naziści odebrali własność. Natomiast trzeba też powiedzieć uczciwie, że Kościół nie odzyskał majątku całego, który stracił w okresie komunizmu i Fundusz Kościelny w tym momencie stanowi swego rodzaju wynagrodzenie za te straty. Ruch Kukiza jest zwolennikiem tego, aby ustalić nowe zasady finansowani Kościoła. Natomiast powinno się to odbyć w szerokiej debacie publicznej, może powinno zostać przeprowadzone na ten temat referendum. 


Krzysztof Gawkowski, Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

- Sojusz Lewicy Demokratycznej w koalicji Zjednoczonej Lewicy jest za świeckim państwem i całkowitą likwidacją Funduszu Kościelnego. Jego potrzeby już się wyczerpały. Ale świeckie państwo dla Zjednoczonej Lewicy oznacza również wyprowadzenie lekcji religii ze szkół. Pozwoli to zaoszczędzić ponad półtora miliarda złotych. To także finansowanie katechizacji dzieci i młodzieży ale ze środków kościelnych. Świeckie państwo to również ochrona świeckiego charakteru instytucji publicznych, a także finansowanie kształcenia duchownych wyłącznie ze środków kościelnych. To są te rzeczy, które uważamy za postulat świeckiego państwa, a na czele jego mówimy likwidacja Funduszu Kościelnego jest potrzebna. Obecnie wynosi on 118 milionów złotych i dlatego wnioskujemy, żeby te pieniądze przeznaczyć na inne rzeczy, chociażby na dentystę w szkołach.


W pierwszej rundzie akcji #WybieramSwiadomie politycy przedstawiali propozycje na zmniejszenie zadłużenia Polski. Zobacz, co zaproponowali. Sprawdź również, co o ich pomysłach sądzą eksperci.  

W drugiej rundzie przepytaliśmy polityków z ich planów, odnośnie przyszłości Narodowego Funduszu Zdrowia. Kto chce go zlikwidować, a kto opowiada się za reformą instytucji? Zapoznaj się ze stanowiskami przedstawicieli komitetów. Również tym razem poprosiliśmy o komentarz ekspertów. Zobacz, co ich zaskoczyło. 

Kolejna odsłona #WybieramSwiadomie już w przyszłym tygodniu. Ankietę rozpoczniemy w poniedziałek o godz. 10:00, ale już teraz zachęcamy do przesyłania pytań. Możecie to zrobić, korzystając z formularza po prawej stronie.   

Reklama

Reklama

Reklama