Reklama

Reklama

Wybory parlamentarne 2015

#WybieramSwiadomie. Jedyna równa debata polityków

W najbliższą niedzielę wybierzemy skład Sejmu i Senatu RP na kolejne cztery lata. Przez ostatnie tygodnie, w ramach akcji #WybieramSwiadomie, przedstawiciele ośmiu ogólnopolskich komitetów wyborczych odpowiadali na zaproponowane przez was pytania. Teraz prezentujemy zestawienie wszystkich odpowiedzi, które padły w czasie jedynej równej, prawdziwej i uczciwej debaty. Zanim oddacie głos, sprawdźcie raz jeszcze, co planują partie.

Akcja #WybieramSwiadomie wystartowała w ostatnim tygodniu września. Zasady były proste: z przesłanych do nas przez internautów pytań za każdym razem wybieraliśmy trzy i pytaliśmy w ankiecie, na które z nich powinni odpowiedzieć politycy.

Pytanie, które zwyciężyły w ankiecie, zadawaliśmy przedstawicielom ośmiu komitetów wyborczych. Każdego - obojętnie, czy był ministrem, szefem ugrupowania, czy niedoświadczonym kandydatem na posła - obowiązywały te same reguły: 60 sekund na odpowiedź i brak możliwości autoryzacji wypowiedzi. Odpowiedzi mogliście nie tylko przeczytać, ale również odsłuchać.

Reklama

W waszym imieniu zadaliśmy politykom osiem pytań: Jak poradzą sobie z zadłużeniem Polski? Czy popierają likwidację Narodowego Funduszu Zdrowia? Czy będą dążyć do zniesienia Funduszu Kościelnego? Czy zlikwidują abonament radiowo-telewizyjny? Czy Polska powinna posiadać broń atomową? Czy przewidują likwidację Senatu i ograniczenie liczby posłów w Sejmie? Czy potrzebny jest nam KRUS? I co, ich zdaniem, zagraża obecnie Polsce?

Przygotowaliśmy stanowiska wszystkich komitetów w pigułce. Oto one!

Komitet Wyborczy KORWiN:

Partia Janusza Korwin-Mikkego postuluje ustalenie budżetu bez deficytu, obniżkę podatku dochodowego, zlikwidowanie obowiązku płacenia składek ZUS i zastąpienie podatku dochodowego wpływami z VAT, które mają rekompensować ten podatek. KORWiN chce likwidacji państwowej służby zdrowia i postawienia na zdrową konkurencję rynkową. Państwo nie powinno także dotować instytucji związanych z religią i utrzymywać Funduszu Kościelnego.

Partia opowiada się również za zniesieniem abonamentu radiowo-telewizyjnego, ponieważ uważa media publiczne za twór nierentowny. KORWiN stawia na mocne wojsko, które powinno dysponować bronią atomową. Partia opowiada się za głęboką reformą ustrojową, zakładającą m.in. ograniczenie liczby posłów i senatorów. KORWiN będzie dążyć do likwidacji KRUS-u (tak jak ZUS-u), żeby więcej pieniędzy pozostawało w rękach obywateli. Za największe zagrożenie dla Polski i całej Europy ugrupowanie uważa socjalizm.

KORWiN: Przeczytaj i posłuchaj odpowiedzi na wszystkie pytania

Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

Nowoczesna proponuje wprowadzenie jednolitej stawki podatkowej 16 proc. PIT, CIT i VAT, oraz ograniczenie przywilejów, zwłaszcza emerytalnych, dla poszczególnych grup. Ugrupowanie opowiada się za reformą służby zdrowia, ale nie przewiduje likwidacji NFZ. Zdaniem Nowoczesnej, partie, kościoły i związki zawodowe powinny być finansowane ze składek członkowskich i odpisów podatkowych.

Partia nie przewiduje likwidacji abonamentu radiowo-telewizyjnego, ale będzie dążyć do tego, by Telewizja Publiczna realizowała swoją misję na zwór brytyjskiej BBC. Zdaniem Nowoczesnej, bezpieczeństwo Polski musi opierać się na współpracy z Unią Europejską i NATO. Partia dostrzega konieczność przeprowadzenia dyskusji nad przyszłością Sejmu i Senatu. Ugrupowanie chce, by w przyszłości powstała jedna instytucja odpowiadająca za rozliczanie wszystkich podatków i danin, nałożonych na obywateli. Zdaniem Nowoczesnej, największym zagrożeniem dla Polski w tej chwili jest sytuacja, w której zatrzyma się rozwój gospodarczy, a kraj stanie się peryferiami Europy. 

Nowoczesna: Przeczytaj i posłuchaj odpowiedzi na wszystkie pytania

Komitet Wyborczy Partia Razem

Partia Razem zamierza walczyć z unikaniem płacenia podatków. Chce w tym celu wprowadzić do systemu podatkowego klauzulę o unikaniu opodatkowania. Zdaniem Razem, szpitale i ośrodki zdrowia powinny być finansowane z budżetu państwa. Z kolei nauczanie religii i środki potrzebne do odbywania praktyk religijnych powinny pochodzić od członków wspólnot wyznaniowych. Partia chce zlikwidować abonament radiowo-telewizyjny, a w jego miejsce ustanowić pulę, do której prywatne telewizje będą przekazywać część swoich wpływów z reklam.

Ugrupowanie chce ograniczyć wydatki na zbrojenia. Partia zastanawia się nad zmianą ordynacji wyborczej do Senatu, natomiast nie widzi potrzeby zmniejszenia liczby posłów w Sejmie. Ugrupowanie jest przeciwne likwidacji KRUS-u. Za największe zagrożenie dla Polski, przedstawiciele partii uważają niestabilność życia i lęk o przyszłość. Partia Razem chce skończyć z zatrudnieniem na umowach śmieciowych. Proponuje także zainicjowanie państwowego programu budowy mieszkań komunalnych. 

Partia Razem: Przeczytaj i posłuchaj odpowiedzi na wszystkie pytania

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Platforma zapowiada, że będzie "konsekwentnie dbać o rozwój gospodarki". Partia proponuje wprowadzenie tzw. ulgi podatkowej B + F na działalność badawczą i rozwojową, obniżenie podatku VAT i jednolitej stawki PIT. Platforma Obywatelska nie zlikwiduje NFZ, ale zamierza wprowadzić konkurencyjność płatników. PO opowiada się za zniesieniem Funduszu Kościelnego, chce by wierni sami wspierali swoje organizacje religijne.

Partia posiada zdecydowane stanowisko w abonamentu radiowo-telewizyjnego: chce go zlikwidować. Zdaniem ugrupowania podstawą obronności Polski jest obecność w NATO, a w ramach tej współpracy powinniśmy kłaść nacisk na rozbudowę jednostek specjalnych. PO chce zainicjować dyskusję nad usprawnieniem parlamentu, a w dalszej perspektywie przewiduje likwidację Senatu. Za największe zagrożenie dla Polski PO uważa zwycięstwo PiS w wyborach parlamentarnych. 

Platforma Obywatelska: Przeczytaj i posłuchaj odpowiedzi na wszystkie pytania

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Polskie Stronnictwo Ludowe zamierza walczyć z zadłużeniem państwa poprzez racjonalizację wydatków budżetowych oraz efektywniejsze wykorzystywanie środków unijnych. Partia sprzeciwia się monopolowi NFZ. Ugrupowanie proponuje dyskusję nad przyszłością Funduszu Kościelnego. Zdaniem PSL, media publiczne powinny być współfinansowane ze środków publicznych.

Za podstawę bezpieczeństwa państwa ludowcy uważają członkostwo Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim. Partia domaga się przekształcenia Senatu w izbę samorządową, co sprawi, że regiony będą miały większy wpływ na to jak rozdysponowywane są środki na rozwój. PSL zdecydowanie opowiada się przeciwko likwidacji KRUS. Według partii, obecnie największym zagrożeniem dla Polski jest rozprzestrzeniający się konflikt w Syrii oraz społeczno-gospodarczy rozpad Ukrainy.

Polskie Stronnictwo Ludowe: Przeczytaj i posłuchaj odpowiedzi na wszystkie pytania

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

PiS postuluje ograniczenie zmniejszenie szarej strefy, poprawę ściągalności podatków oraz efektywniejsze wydawanie środków publicznych. Partia chce wprowadzić podatek bankowy i podatek od sklepów wielkopowierzchniowych. Zdaniem Prawa i sprawiedliwości, NFZ jest instytucją niewydolną i należy go zlikwidować. Ugrupowanie jest przeciwne zniesieniu Funduszu Kościelnego. PiS chce zlikwidować abonament radiowo-telewizyjny i rozważa nad nowymi formami finansowania mediów publicznych.

Partia chciałaby przywrócić Senatowi środki na wspieranie Polonii, oraz zastanawia się nad wprowadzeniem ordynacji mieszanej w wyborach do Sejmu. PiS jest za utrzymaniem ubezpieczenia rolników w KRUS, ale dostrzega potrzebę uszczelnienia tego systemu. Największe zagrożenie dla Polski Prawo i Sprawiedliwość dostrzega w emigracji, rozumianej na dwa sposoby: jako emigrację młodych Polaków "za chlebem" oraz jako zgodę rządu PO-PSL na przyjęcie do Polski "nie wiadomo jakiej liczby imigrantów".

Prawo i Sprawiedliwość: Przeczytaj i posłuchaj odpowiedzi na wszystkie pytania

Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15"

Kukiz'15 postuluje przywrócenie podatku obrotowego i przychodowego, likwidację PIT. Ugrupowanie pracuje nad programem dla służby zdrowia, którego fundamentem będzie założenie, ze pieniądze powinny iść za pacjentem. Zdaniem ruchu Kukiz'15, potrzebne jest ustalenie nowych zasad finansowania kościołów i wspólnot wyznaniowych (Ruch Kukiz'15 nie wyklucza przeprowadzenia w tej sprawie referendum). Ruch nie przewiduje likwidacji abonamentu radiowo-telewizyjnego. Kukiz'15 diagnozuje, że polskie wojsko wymaga uzdrowienia.

Ugrupowanie uważa, że Senat należy przekształcić w izbę ekspercką, w której zasiadaliby byli premierzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Z kolei posłowie powinni być wybierani w jednomandatowych okręgach wyborczych. Ruch Kukiz'15 nie przewiduje likwidacji KRUS, za to rozważa likwidację ZUS. Kukiz'15 stoi na stanowisku, że największym zagrożeniem dla Polski są fundamenty prawne, na których oparte jest państwo. 

Kukiz'15: Przeczytaj i posłuchaj odpowiedzi na wszystkie pytania

Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

Zjednoczona Lewica postuluje wprowadzenie podatku od transakcji finansowych, przywrócenie 40 proc. stawki PIT dla osób z najwyższymi dochodami oraz uchwalenie nowej ustawy o VAT. Koalicja opowiada się za reformą służby zdrowia, polegającą na zniesieniu limitów. Zmiany nie przewidują likwidacji NFZ, tylko jego usprawnienie. Komitet wyborczy chciałby, że leki dla najuboższych seniorów oraz leczenie niepłodności metodą in vitro było objęte refundacją. Zjednoczona Lewica jest za świeckim państwem, czyli całkowitą likwidacją Funduszu Kościelnego, wyprowadzeniem nauczania religii ze szkół i ochroną świeckiego charakteru instytucji publicznych. Koalicja dostrzega potrzebę zmiany finansowania mediów publicznych.

Zdaniem lewicy, środki przeznaczone na zbrojenia powinny zostać przesunięte do finansowania kultury i nowoczesnych technologii. Zjednoczona Lewica opowiada się za likwidacją Senatu i zmniejszeniem liczby posłów zasiadających w Sejmie (liczba posłów miałaby zależeć od frekwencji wyborczej). Koalicja domaga się zreformowania KRUS. Zjednoczona Lewica stoi na stanowisku, że największym zagrożeniem dla Polski są dziś niskie zarobki. Koalicja nie ignoruje także narastającego konfliktu na Bliskim Wschodzie i zwraca uwagę na płynące z niego zagrożenia dla społeczności międzynarodowej.

Zjednoczona Lewica: Przeczytaj i posłuchaj odpowiedzi na wszystkie pytania  


Mapa preferencji wyborców

Interia udostępniła również specjalne narzędzie, za pośrednictwem którego można oddać głos na swojego kandydata.

Na podstawie tych głosów budowana jest mapa preferencji, dzięki której można zobaczyć, jak rozkładają się głosy w poszczególnych województwach i powiatach. Zobaczcie, jak wybrali internauci.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy