Reklama

Reklama

Wybory parlamentarne 2015

Wybory parlamentarne: Do poniedziałku rejestracja głosujących korespondencyjnie w kraju

Poniedziałek to ostatni dzień, by osoby chcące głosować w wyborach parlamentarnych korespondencyjnie zgłosiły to w swoim urzędzie gminy. Wyborca może zażądać także nakładki sporządzonej w alfabecie Braille'a.

Żeby dostać pakiet do głosowania pocztą, wyborca musi zgłosić się do urzędu gminy, w którym jest wpisany do rejestru wyborców.

W zgłoszeniu, obok imienia i nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL i imienia ojca, powinniśmy podać adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie.

Nie później niż tydzień przed wyborami otrzymamy pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych. Jeżeli wyborca we wniosku zadeklaruje osobisty odbiór, pakiet do ostatniego dnia roboczego przed dniem wyborów będzie możliwy do odebrania w urzędzie gminy.

Reklama

W skład pakietu wyborczego wchodzi koperta zwrotna, karty do głosowania, koperta na karty do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i - jeśli wyborca tego zażądał - nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a.

Po oddaniu głosu wyborca powinien umieścić kartę do głosowania w kopercie, po czym ją zakleić. Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karty do głosowania nie będą uwzględniane przy ustalaniu wyników głosowania.

Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty zwrotnej należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karty do głosowania - ponownie - nie będą uwzględniane przy ustalaniu wyników głosowania.

Kopertę zwrotną nadajemy osobiście w placówce Poczty Polskiej. Obowiązują tu terminy: do 22 października (czwartek przed wyborami) w placówce znajdującej się w gminie, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców; do 21 października (środa) w dowolnej placówce na terenie kraju.

Kopertę z kartą do głosowania można dostarczyć także osobiście: przed dniem głosowania do urzędu gminy lub w dniu głosowania do obwodowej komisji wyborczej.

Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania oraz umieszczeni są w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich lub zespołach domów studenckich.

Do środy chęć głosowania korespondencyjnego mogli zgłaszać wyborcy za granicą. Według MSZ zgłosiło się 35 607 osób. Dla porównania w wyborach prezydenckich korespondencyjnie głosowało blisko 45 tys. osób.

Głosowanie korespondencyjne dla wszystkich wyborców obowiązuje od wyborów do Parlamentu Europejskiego w maju 2014 r.

16 października minie termin składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Do 20 października możemy składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

Z kolei wyborcy przebywający za granicą do 22 października mogą wnioskować o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą.

Do 23 października - piątku przed wyborami - mamy możliwość pobrania w urzędzie gminy zaświadczenia o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy