Prosto z USA. Niesławna fundacja państwa Clintonów

Hillary Clinton jako sekretarz stanu funkcjonowała w permanentnym konflikcie interesów. Wyszły na jaw kolejne fakty dotyczące Clinton Foundation.