Reklama

Reklama

Sprawa Puszczy Białowieskiej. Komisja Europejska wzywa Polskę do wykonania wyroku TSUE

Komisja Europejska wezwała w czwartek Polskę do wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie ochrony przyrody w Puszczy Białowieskiej. Chodzi o dyrektywę siedliskową i ptasią. Polska otrzymała dwa miesiące na odniesienie się do zastrzeżeń.

"W wyroku z 17 kwietnia 2018 r. Trybunał orzekł, że (...) Polska nie ustanowiła niezbędnych środków ochronnych dla chronionych gatunków i siedlisk oraz nie zagwarantowała ścisłej ochrony chronionych gatunków i ptaków (...) w Białowieży" - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej KE.

Reklama

Według Komisji nasz kraj nie zastosował się w pełni do orzeczenia. KE zwraca szczególnie uwagę na brak uchylenia aneksu do planu zagospodarowania dla Nadleśnictwa Białowieża, wprowadzonego w 2016 r., który ma być niezgodny ze wspomnianymi dyrektywami.

W związku z tym KE wzywa do "usunięcia uchybienia i podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu zaradzenia tej sytuacji". 

Polska ma dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń zgłoszonych przez Komisję. W przeciwnym razie KE może skierować sprawę z powrotem do Trybunału Sprawiedliwości UE wraz z proponowanymi sankcjami finansowymi.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama