Reklama

Reklama

Sondaż TNS: Wybór Tuska na szefa RE był dobry dla naszego kraju?

48 proc. badanych twierdzi, że wybór Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej był dobry dla interesów Polski - wynika z najnowszego sondażu TNS Polska. Nieco więcej, bo 51 proc. ankietowanych uważa, że wybór ten był dobry dla interesów Europy.

Sondażownia w najnowszym badaniu zadała ankietowanym dwa pytania dotyczące opinii, czy wybór Donalda Tuska na szefa RE był dobry dla interesów Polski oraz, czy był dobry dla interesów Europy.

48 proc. badanych oceniło, że wybór Tuska na szefa RE był dobry dla interesów Polski. To o 9 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu z września 2014 r. Natomiast 32 proc. badanych twierdzi, że wybór ten był zły dla Polski, a ich liczba wzrosła od ostatniego badania o 9 pkt proc. Zarówno w poprzednim jak i najnowszym sondażu 20 proc. ankietowanych stwierdziło, że nie ma jednoznacznej opinii na ten temat.

Reklama

Liczba ankietowanych, którzy uważają, że wybór ten był dobry dla interesów Europy spadła w stosunku do poprzedniego badania o 6 pkt proc., z 57 proc. z września 2014 r. do 51 proc. w najnowszym sondażu. Z kolei negatywnie wybór ten oceniło 26 proc. badanych, czyli o 5 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu. 23 proc. badanych nie ma sprecyzowanej opinii na ten temat, we wrześniu 2014 r. stanowili oni 22 proc.

Najwięcej zwolenników szefostwa w RE Tuska jako dobrego dla interesów Polski znajduje się wśród wyborców, którzy deklarują poparcie dla PO - 75 proc., najmniej wśród wyborców PiS - 39 proc. - wynika z sondażu. Natomiast spośród wyborców PSL-u pozytywnie pod kątem interesów Polski decyzję o wyborze Tuska ocenia 52 proc. badanych, w przypadku sympatyków Nowoczesnej to 66 proc., a wśród osób popierających Kukiz'15 to 45 proc.

Wybór Tuska na szefa RE jako dobry dla interesów Europy pozytywnie oceniło natomiast 80 proc. zwolenników PO spośród ankietowanych, wśród wyborców PiS takie samo zdanie wyraziło 41 proc. Pozytywne opinie wyraziło również 66 proc. wyborców Nowoczesnej, 58 proc. sympatyków Kukiz'15 oraz 52 proc. deklarujących poparcie dla PSL.

Badanie przeprowadzono w dniach 1-6 lipca bieżącego roku na reprezentatywnej próbie 1022 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat za pomocą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo.

Reklama

Reklama

Reklama