Reklama

Reklama

Kuchciński: UE i Europa przeżywają największy kryzys od początku swego istnienia

- UE i Europa przeżywają największy kryzys od początku swego istnienia. Unia nie radzi sobie z tym, co nadwyręża solidarność europejską - powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński na konferencji reprezentantów 12 parlamentów państw Europy Środkowo-Wschodniej.

"Unia Europejska, a z nią cała Europa przeżywa największy chyba kryzys od początku swego istnienia, powodujący gwałtownie rosnące napięcia międzynarodowe" - powiedział marszałek Sejmu w wystąpieniu inaugurującym konferencję "Solidarność i suwerenność: Spotkanie parlamentarne państw Europy Środkowo-Wschodniej", która odbywa się dzisiaj w Sali Kolumnowej Sejmu. Jak ocenił, celem powinno być wzmocnienie Unii Europejskiej, poprzez jej odnowę.

Kumulacja kryzysów

Według marszałka Sejmu, obecnie mamy do czynienia z kumulacją kilku kryzysów: strefy euro - rosnące zadłużenie państw UE i słaby wzrost gospodarczy; bezpieczeństwa - bezradność UE wobec terroryzmu oraz konfliktów wojennych, takich jak agresja Rosji na Ukrainę; kryzys strefy Schengen - spowodowany napływem do Europy milionów imigrantów oraz Brexit - kryzys strukturalny i funkcjonalny UE.

Reklama

"Unia Europejska nie radzi sobie z tymi kryzysami, rośnie nieufność do instytucji europejskich, spada frekwencja wyborcza do PE, w wielu państwach wzrastają nastroje antyintegracyjne. Wszystkie te czynniki nadwyrężają solidarność europejską, której dotąd fundamentami były: możliwość dobrowolnego jednoczenia się europejskich państw, gwarancje do życia w pokoju i bezpieczeństwa dla obywateli wszystkich państw europejskich, a po trzecie - solidarność i pomocniczość, prowadzące do likwidacji ubóstwa" - ocenił marszałek Sejmu.

Jego zdaniem, trzeba wspólnie zastanowić się nad przyszłością UE, ale i całej Europy, m.in. nad tym, jak wzmocnić Unię i jak wzmocnić Europę. "Istnieje konieczność wypracowania wspólnego stanowiska państw Europy Środkowo-Wschodniej w tej sprawie" - przekonywał Kuchciński.

Podziały w Europie

Marszałek Sejmu ocenił, że zasady Unii Europejskiej są obecnie nagminnie łamane, a solidarność i pomocniczość zostały w wielu przypadkach zakwestionowane. Jak zauważył, pogłębiły się istniejące już wcześniej różnice zdań, co do kształtu Unii i jej otwartości na przyjmowanie kolejnych państw.

"Zaczęto eksponować podziały, np. na silne państwa zachodniej Europy, domagające się wręcz zamknięcia Unii, czyli zacieśnienia integracji w kierunku federalizacji, po drugie na państwa nowych członków (Unii) z Europy Środkowo Wschodniej, zgłaszające liczne, zbyt liczne zastrzeżenia, co do funkcjonowania instytucji unijnych oraz państwa pozostające poza Unią, którym odmówiono jakiegokolwiek wpływu na kształt jej funkcjonowania" - mówił Kuchciński.

Jak dodał, "wzmocnieniu uległy też tendencje do rozstrzygania najbardziej istotnych problemów Unii przez różne konfiguracje państw, które niekiedy przypominają niechlubnej pamięci koncert mocarstw".

"Polska i Polacy, mimo swojego wielkiego poparcia dla idei Unii i integracji europejskiej, nie utożsamiają Unii z całą Europą" - przekonywał marszałek Sejmu. Jak dodał, "większość Polaków uważa redukowanie Europy do Unii za szkodliwe". "Nie ma bezpieczeństwa Unii bez zagwarantowania bezpieczeństwa w całej Europie" - oświadczył Kuchciński.

Marszałek Sejmu zadeklarował, że Polska chce rozwoju pogranicza wschodniego i południowo-wschodniego Unii i NATO. Zapewnił też, że jeśli kolejne państwa wyrażą wolę wejścia do tych organizacji, to Polska będzie wspierać ich aspiracje członkowskie. "Nie chcemy budować murów, które znowu będą dzieliły Europę Środkowo-Wschodnią" - podkreślił.

Kuchciński przekonywał, że siła Europy zawsze tkwiła w jej różnorodności, umiejętności czerpania z doświadczeń historycznych oraz zdolności dokonywania dobrych zmian. Dlatego - jak mówił - proponuje, aby Europa solidarnych państw stała się podstawowym modelem.

Marszałek Sejmu przekonywał, że konieczne jest stworzenie forum dyskusji międzyparlamentarnej na temat przyszłości Europy. Jak dodał, takie forum mogłoby mieć kształt szczytu parlamentarnego państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Konferencja reprezentantów 12 państw Europy Środkowo-Wschodniej

Gospodarzami spotkania w Sali Kolumnowej są: marszałek Sejmu Marek Kuchciński i marszałek Senatu Stanisław Karczewski. W konferencji biorą udział przewodniczący i wiceprzewodniczący parlamentów: Azerbejdżanu, Armenii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Gruzji, Macedonii, Mołdawii, Serbii, Ukrainy oraz Turcji.

Główny temat rozmów, to współpraca wielostronna parlamentów narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Poruszona ma zostać także kwestia nowego impulsu w kontekście współpracy regionalnej na tym obszarze Europy.

W czasie spotkania marszałek Kuchciński poprowadzi dyskusję pt. "Odnowa Unii Europejskiej a współpraca regionalna w Europie Środkowo-Wschodniej". Następnie odbędzie się dyskusja: "Parlamenty narodowe na rzecz współpracy wielostronnej w Europie Środkowo-Wschodniej", prowadzona przez marszałka Senatu.

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy