Reklama

Reklama

KE podnosi prognozy gospodarcze dla Polski

Komisja Europejska podniosła prognozy gospodarcze dla Polski na ten rok. Z opublikowanych danych wynika, że nasza gospodarka będzie się rozwijała w tempie 4,3 procent PKB. W lutym Bruksela prognozowała, że wzrost będzie o jedną dziesiątą punktu procentowego niższy. Komisja szacuje, że w przyszłym roku PKB będzie na poziomie 3,7 procent.

Ze wzrostem gospodarczym 4,3 procent PKB Polska w tym roku zajmie piąte miejsce w Unii razem ze Słowacją. Najwyższy wzrost odnotuje Malta - 5,8 procent, a następnie Irlandia, Słowenia i Rumunia. W analizie dotyczącej Polski czytamy, że pozytywne warunki gospodarcze utrzymają się. 

"Inwestycje i konsumpcja będą głównymi czynnikami wzrostu gospodarczego, wspieranymi przez szybki wzrost płac, wysoki poziom zaufania konsumentów oraz unijne fundusze strukturalne" - napisali unijni eksperci. Polska gospodarka, rozwijająca się w tym roku, wyhamuje w przyszłym do poziomu 3,7 procent PKB. 

Stabilny w tym roku i w przyszłym będzie deficyt finansów publicznych i wyniesie 1,4 procent PKB. Komisja podała, że mimo wzrostu gospodarczego nie poprawi się natomiast deficyt strukturalny, który w tym roku wzrośnie do poziomu 2,2 procent PKB. Dług publiczny będzie spadać. W tym roku wyniesie 49,6 procent PKB i będzie o jeden punkt procentowy niższy w porównaniu z ubiegłym rokiem. W przyszłym spadnie jeszcze o pół punktu procentowego. 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama