Reklama

Reklama

KE kieruje pozew przeciw Polsce do TS UE

Komisja Europejska poinformowała w czwartek, że skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE pozew przeciwko Polsce w związku z wdrażaniem unijnych przepisów dotyczących prawa autorskiego.

"Komisja Europejska postanowiła dzisiaj wnieść do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce w związku z niedopełnieniem przez to państwo obowiązku powiadomienia o pełnej transpozycji (częściowy brak transpozycji) do prawa krajowego przepisów UE dotyczących zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym (dyrektywa 2014/26/UE) - napisała KE w komunikacie.

Reklama

KE zwróciła się do TSUE o nałożenie na Polskę kary finansowej w wysokości 87 612 euro za dzień opóźnienia. Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego do 10 kwietnia 2016 roku.

Bruksela zdecydowała się skierować pozew do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu mimo zapewnień z Warszawy, że prace nad przyjęciem dyrektywy są prowadzone.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy